Toponiemen op de Langendijk

Beschrijving van de onderzoeksmethode

Bronnen waarin men toponiemen op de Langendijk onder Wouw (Rucphen) en Roosendaal kan aantreffen zijn divers. …….

Akten betreffende het 11e artikel gepubliceerd op 28 juli 1803 door het Departementaal Bestuur van Brabant. Dit betreft de jacht op eigen terrein. Dergelijke akten kan men vinden in de registers van allerhande akten van de schepenbanken.