Tweelingen

In het Utrechts Nieuwsblad van 30 mei 1993 verscheen het volgende bericht:

De Amerikaanse Elvira Guillen is in een ziekenhuis in Minnesota bevallen van haar vierde tweeling. De arts van Guillen zei dat alle zwangerschappen van de vrouw volledig natuurlijk zijn verlopen, zonder kunstgrepen. Volgens de arts is de kans 1 op 64 miljoen dat in een gezin vier tweelingen worden geboren.

Naar aanleiding van dit bericht ben ik begonnen met het “verzamelen” van gezinnen in Roosendaal en omgeving met drie of meer tweelingen. A priori verwachtte ik niet, gezien de kleine kans van 1 op 64 miljoen, een gezin met meer dan drie tweelingen aan te treffen. De werkelijkheid was anders: zelfs vier en vijf tweelingen werden aangetroffen. Mochten er lezers zijn die ook dergelijke gezinnen in hun genealogisch bestand hebben dan graag een berichtje. Uiteraard gaat het nadrukkelijk om volledig natuurlijk verlopen zwangerschappen, bij voorkeur uit de 19e eeuw of eerder.


Gezin Boeren – de Bo(d)t  (drie tweelingen)

Op 5 juni 1851 trouwde te Roosendaal & Nispen de 27-jarige schoenmaker Cornelis Jacobus Boeren, met Johanna de Bodt, die 22 jaar oud was. Op 25 april 1852 werd hun eerste tweeling geboren namelijk Gijsbertus (om 11.00 uur s’morgens) en Maria (om 2.00 uur ’s middags). Beide kinderen bereikten de volwassen leeftijd. Gijs (overleden in 1909) werd steenhouwer en werkte in 1898 mee aan het herstel van het raadhuis van Roosendaal. Maria, op haar bidprentje Maria Johanna genoemd en overleden in 1921, verkoos het kloosterleven. Zij was een religieuse Penitente Recollectine en ging als zuster Maria Donula door het (klooster)leven. 

Ruim drie jaar later op 10 juni 1855 werd de tweede tweeling geboren, ook deze keer een jongen en een meisje. Voor de jongen, geboren om 1 uur ’s nachts werden de namen Marinus Jacobus gekozen en voor het meisje, geboren om 3 uur ’s nachts Adriana Johanna.

Op 5 maart 1873, toen de moeder 44 jaar was, werd de derde tweeling, opnieuw een jongen en een meisje, geboren. Het meisje Wilhelmina Adriana overleed ruim drie maanden na de geboorte op 14 juni 1873; het jongetje Hendrikus Johannes overleed binnen 11 maanden op 14 januari 1874.

In totaal werd het echtpaar Boeren – de Bodt gezegend met 14 kinderen.


Gezin Smits – van Kalmthout (vier tweelingen waarvan een tweeling doodgeboren)

Petrus S.C. Smits (1891-1952), een geboren Roosendaler en smid van beroep huwde in 1922 met Dimphna A. van Kalmthout. Op 7 oktober 1925 werd de eerste tweeling geboren (een meisje genaamd Petronella A.M. en een jongen, genaamd Adrianus C.A.), beiden bereikten de volwassen leeftijd en trouwden met resp. Petrus J.J. Havermans en Elisabeth W.M. Korsmit.

Op 23 november 1926 werd de tweede tweeling geboren (een jongen genaamd Cornelis A.P. en een meisje Adriana A.M.). Cornelis trouwde met Petronella E.M. Petit en het meisje bleef ongehuwd.

Op 6 mei 1930 werd de derde tweeling geboren (dit maal twee jongetjes met de namen Antonius J.M. en Petrus G.M.) Beiden trouwden. Hun echtgenoten waren respectievelijk: Florentina van Everdingen en Petronella A.J. de Jong.

De vierde tweeling werd doodgeboren in 1931 op een onbekende datum, mogelijk betreft het een miskraam.


Gezin Vroegrijk (vijf tweelingen)

In BN DeStem van 12 oktober 2001 verscheen een artikel onder de kop Broers Vroegrijk herenigd na 54 jaar. Het artikel beschrijft de hereniging van de broers Willem en Felix Vroegrijk uit Schijf. Terloops wordt in het artikel de opmerking gemaakt dat Willem zijn levensverhaal al vaker heeft mogen vertellen aan de krant. Alleen al het feit dat zijn gezin vijf tweelingen (steeds een jongen en een meisje) telt, kon niet ongemerkt blijven, zo schrijft het BN DeStem.