van Eekelen

brouwerij: van Eekelen in het dorp Nispen, bij het huis N35

opgericht: eerste helft 17e eeuw, heropgericht in 1800, in gebruik genomen in 1801
gesloten: tussen 1845 en 1851
eigenaren:

 • 1800-1845: Pieter Willem van Eekelen

kadastraal volgens de OAT:  op naam van Pieter van Eekelen, brouwer (art. 240)

 • F427: huis, schuur en erf (over op art. 346; 1852)
 • F427a: bierbrouwerij
 • F428: moestuin
 • F429: weiland
 • F430: weiland
 • F431: bouwland

Onder #19 van de onroerende goederen wordt de brouwerij genoemd.Bij de scheiding der goederen in 1852:

 • F881: huis, schuur en erf (naar art 346?, 246? -1852-)
 • F427a: bierbrouwerij
 • F428: moestuin
 • F429: weiland
 • F825: bouwland (uit F411)
 • F430: weiland
 • F431: bouwland
 • F400: bouwland

 


16 september 1658
Anthonij Theunis, deurwaarder van de Raad van Brabant volgens een besluit van 14 maart 1658 van die Raad legt beslag op een huis, brouwerij en erf binnen Nispen bij de kerk onder de vrijheid Roosendaal dat toebehoort aan Anthonij Pietersen Schouteren om 4.282 gld 6 st te verhalen vanwege de koop van moeren van de abdij van Tongerlo.

WBA: Roosendaal en Nispen; R259, fol. 88r-v {Img106-107}.


1710
De brouwketel van Adriaan Mouwen te Nispen wordt geijkt.

 


16 februari 1800
Aan Pieter Willem van Eekelen wordt toestemming gegeven zijn bierbrouwerij te Nispen te herstellen, dit volgens een decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van de Bataafse Republiek van 24 januari 1800.

Bron:

===

Op 21 juli 1801 op verzoek van Pieter Willem van Eekelen wonende te Nispen wordt zijn brouwketel, die vaststaat in een gemetseld fornuis, gepeild door de ijkmeester Andries van der Mast in aanwezigheid van Machiel van Dijk en Anthonij Berbiers, beiden bierbrouwers wonende te Bergen op Zoom. Het volume is 9 ton voor het verkoken.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu583, pag. 19 {Img12}.

===

Komt voor als huis, hof, erf en brouwerij (doorgehaald een boerenwoning). Opgericht door Pieter Willem van Eekelen. 

Bron:

De zoons Andries J. van Eekelen en Petrus Jos. (Petrus Joh.?) van Eekelen worden ook bierbrouwer genoemd.

===

27 augustus 1852
Scheiding van de goederen van Pieter Willem van Eekelen en Maria Catharina Lemmens tussen hun kinderen te weten:
1) Andreas Johannes van Eekelen, bierbrouwer en landbouwer, wonende te Nispen in eigen naam als gemachtigde van zijn broeders
2) Wilhelmus Cornelis van Eekelen RK pastoor te Bavel, 3) Philippus Constantinus Josephus van Eekelen, pastoor en superieur van het klooster Perck bij Leuven,4) Petrus Sebastianus van Eekelen, looier wonende te Dongen, 5) Petrus Johannes van Eekelen, landbouwer wonende te Nispen.
Onder #19 van de onroerende goederen wordt de brouwerij genoemd.
de meubilaire goederen en voorraad bieren: 1.000 gld, de brouwgereedschappen: 300 gld, twee paarden twaalf koeien, kalveren, varkens, bouw en melkgereedschappen: 2.400 gld, gedorste-en ongedorste granen, stro en mest: 1.400 gld, vruchten te velde: 700 gld en … : 1.750 gld. Aan schuldvorderingen va  Gerard Vos wegens geleverde bieren: 170 gl;d en boekschulden: 200 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, nII-2451-153.