van Osta

brouwerij: van Osta bij de weel aan de Madeweg op Vroenhout onder Roosendaal geschot op 8£
kadastraal: I139: moestuin, I140: huis en erf, I140A: huis, I141: hakhout, en I142: bouwland
opgericht: 17e eeuw of eerder
gesloten: kort na 1803
eigenaren:

 • ?-1674 Adriaen Henricxsen Potter en Adriaen Piersen Block
 • 1674-1681 Andries Diericxsen van Orten
 • 1681-1694 Aert van Osta
 • 1694-? Jacob Aarden van Osta
 • ?-? Adriaen Jacobsen van Osta
 • -1736 Marijnis van Osta
 • ?-1767 Maria Goordse van der Beek
 • 1767-1799 Govert van Osta
 • 1799-1803 Johanna van Osta X (Cornelis de Bruijn), Anna Maria van Osta (X Pieter Arnouts), Jacoba van Osta, Adriana van Osta en Cornelia van Osta
 • 1803-1828 Adriana van Osta (X 1807 Jan Mens)
 • 1828- de erfgenamen van van Adriana van Osta
 • ?-1853 Anna Maria Mens
 • 1853- Marijn Mangelaars †1871 (X Maria Cornelia de Bruijn, †1890)
 • 1890-1891 de erfgenamen van Marijn Mangelaars en Maria Cornelia de Bruijn
 • 1891-? Cornelis Adriaan Mangelaars en Cornelia Mangelaars

inventaris:

 • inventaris 1732: tonnen, vaten, onderbakken, ketels, akers, jagers, stellingen met al de hop, repen en gezaagd hout en verder alles wat tot de brouwerij  behoort.

30 november 1640
Niclaes Huijgen wonende in Vosmeer leent 250 gld van Pieternelle Crijnsdr, weduwe van Aert Commersen, brouwer.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 81v-82r {Img87}.

===

23 juli 1674
Andries Diericxsen van Orten verhuurt aan Aert Hendricxsen ten behoeve van Aert Commerssen van Osta een huis en brouwerij en erf met alle toebehoorten op Vroenhout.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 53r {Img64}.

===

1 augustus 1674
Adriaen Henricxssen Potter en Adriaen Pieterssen Block samen en ieder voor de helft vesten Andries Diericxssen van Orten, mr timmerman in een huis, brouwerij en erf met alle toebehoorten gelegen aan de Weel op Vroenhout. O: aan de dijk, Z:, W: en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.350 gld. Op 10 augustus 1678 verklaart Adriaen Pietersen Block volledig betaald te zijn en op 30 augustus 1678 Maeijken Joossen de Bruijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 54r-v {Img65-66}.

 

24 februari 1681
Andries Cornelissen van Orten vest Aert van Osta in een huis, brouwerij en erf op Vroenhout met appendities en dependities van dien. O: aan de dijk, Z:, W: en N: ‘sherenstraat. Koopsom 1.250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, R281, fol. 14r-v {Img27-28}.

===

7 maart 1727
Mutueel testament van Marijnis Aertzen van Osta en zijn echtgenote Maria Goortsen van der Beeck, wonende op Vroenhout onder Roosendaal.

WBA: Roosendaal; notaris J. Visscher, N6756-235 {Img155-156}.

===

23 december 1732
Catharina Janssen Potters in eigen naam voor 1/4 part en als testamentaire voogdesse van haar minderjarig kind genaamd Aert Adriaensen van Osta waar vader van was Adriaen Jacobsen van Osta (akte van 18 oktober 1732) voor 1/4 part, Francois van Osta als testamentaire voogd over de twee minderjarige kinderen van Adriaen Jacobsen van Osta, met name Jacob en Cornelia van Osta waar moeder van was Dingena van de Watermolen voor het resterende 2/4 part vesten Marijnis Aertsen van Osta in een huis, brouwerij, hof en erf en de verdere timmeragie op Vroenhout bij de Weel. O: de dijk, Z: de Madeweg, W: ‘sherenstraat en N: de Weel. Schotboek op naam van Jacob Aertsen van Osta fol. 773. Koopprijs is inclusief tonnen, vaten, onderbakken, ketels, akers, jagers, stellingen met al de hop, repen en gezaagd hout en verder alles wat daartoe behoort. Koopcontract: 4 november 1732. Koopsom: 1.355 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R330, fol. 104r-105v {Img194-96}. 

===

14 februari 1766
Mutueel testament van Govert van Osta, bierbrouwer wonende op Vroenhout en ziekelijk te bedde liggende en zijn echtgenote Maria Anna Uijttewilligen.

WBA: Roosendaal; notaris S. Bosschart, N6824, ongefolieerd {Img10-11}.

===

17 december 1781
Testament van Govert van Osta, wonende bij zijn broeder Marijn van Osta, bouwman op Vinkenbroek. Hij legateert aan Jacob van Osta, Pieter van Osta, Gommer van Osta en Maria van Osta en het kind van wijlen Cornelis van Osta, de vijf kinderen van wijlen Jan van Osta, allen broeders en zusters kinderen 36 gld staaksgewijze en bij vooroverlijden bij representatie. Tot zijn erfgenaam benoemt hij zijn broeder Marijn van Osta.

WBA: Roosendaal; notaris J. Fercken, N6871-34 {Img71-72}.

===

28 oktober 1799
Pieter Arnouts X Anna Maria van Osta wonende op Vroenhout, Jan van Rooij en Hendrik Smeekens beiden wonende onder Roosendaal als voogden over de minderjarige kinderen Jacoba, Adriana en Cornelia van Osta vesten Cornelis de Bruijn X Johanna van Osta in 4/5 parten in een huis, schuur, hof, erf en bakkeet met de brouwerij, ketels, kuipen en circa 300 stuks vaatwerk gemerkt GVO en verder alles wat daarbij hoort gelegen op Vroenhout onder Roosendaal met het zaailand daar aan circa 4G. Schotboek: fol. 808v. Koopcontract: 6 september 1799 Koopsom: 6.510 gld dus 4/5 part 5.208 gld..

WBA: Roosendaal en Nispen; R566, pag. 62-63 {Img35}.

===

27 december 1806
Op verzoek van de erfgenamen van Govert van Osta en zijn echtgenote Johanna Uijtdewilligen die te Vroenhout overleden zijn wordt de erfdeling van 15 juli 1803 geregistreerd. De erfgenamen zijn 1) Pieter Arnouts X Anna Maria van Osta 2) Cornelis de Bruijn X Johanna van Osta;  Johannes van Rooij als voogd en Hendrik Smeekens als toeziener over 3) Jacoba van Osta, 4) Adriana van Osta en 5) Cornelia van Osta. Verdeling in vijf kavels:
Kavel A: onder Roosendaal: een hof, werf en boomgaard met huis, schuur en verdere timmeragie genaamd de Hoef op de westzijde van Vroenhout. O: de straat, Z: C. de Bruijn, W: en N: eigen erf. Een perceel weiland (2G 157R) genaamd den Akker aan de Hoef. O: en N: de weduwe van P. Schouteren, Z: C. de Bruijn en W: Jacobus van Osta. Twee percelen zaailand genaamd het Hoogbunderken (1G 49R) en Roekveld (1G 217R). O: Adriaan Potters, W: Maria Catharina van Osta en Cornelis de Bruijn, Z: Jacoba van Osta en N: Adriaan Potters en Cornelis Bakx. Een perceel land genaamd Kellerblok en nog land onder Wouw. Ter egalisatie betaalt kavel C 53:13:8. Deze kavel is aanbedeeld aan Pieter Arnouts X Maria van Osta.
Kavel B: onder Roosendaal: drie percelen zaai-en weiland (samen 3G 211R) genaamd de Meerkens op de westzijde van Vroenhout. Vier percelen zaai-wei-en bosland (7G 49R) genaamd de Binnenblokken op de oostzijde van Vroenhout. En nog land onder Kruisland. Ter egalisatie betaalt kavel C 40:8:12, kavel D 153:14:12 en kavel E: 117:11:8. Deze kavel is aanbedeeld aan Cornelis de Bruijn X Johanna van Osta.
Kavel C: onder Roosendaal: 280R bos en erf met huis, schuur en verdere timmeragie genaamd Hoogewerf op het zuideinde van Vroenhout. Een perceel weiland genaamd het Grootveld op de westzijde van Vroenhout, twee blokjes weiland op de Agterste Oort en nog land onder Kruisland en Wouw. Deze kavel moet ter egalisatie betalen aan kavel A 53:13:8 en aan kavel B 40:8:12. De kavel is toebedeeld aan Jacoba van Osta.
Kavel D: onder Roosendaal: een hof, werf en boomgaard met het huis, schuur en timmeragie op Vroenhout. Z: de Madeweg W: de Vroenhoutsstraat. Een perceel zaailand genaamd de Osseweijde (3G 36R). Noordoost: H. Smeekens, zuidwest: eigen erf, zuidoost: de Madeweg en noordwest: Hendrik Pauwels. Twee blokken weiland (1G 283R en 1G 6R) op den Agtersten Oort. O: de Everkreek, W: het wegje, Z: Jacoba van Osta en N: de weduwe van P. Schouteren. En nog land onder Kruisland. Deze kavel moet ter egalisatie betalen 153:14:12 aan kavel B. Deze kavel is toebedeeld aan Adriana van Osta.
Kavel E: onder Roosendaal: vier percelen zaai-wei-en bosland genaamd den Voorsten Oort of Kuijlaart. Deze kavel moet ter egalisatie betalen 117:11:8 aan kavel B. Deze kavel is aanbedeeld aan Cornelia van Osta.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu584, ongefolieerd {Img249-258}.

===

23 februari 1832
Op verzoek van Jan Mens, landbouwer wonende op Vroenhout onder Roosendaal wordt een inventaris opgemaakt in verband met het overlijden op 19 mei 1828 (wijk G no. 28) van zijn echtgenote Adriana van Osta. Dit in tegenwoordigheid van Cornelis de Bruijn, bierbrouwer wonende op Vroenhout, oom en toeziende voogd van de minderjarige Godefridus Mens (15 jr) en Anna Maria Mens (12 jr). Bij de papieren een kopie van een onderhandse deling van 27 december 1806 uit het Register van Allerhande Akte. Onroerende goederen toebehorende aan Adriana van Osta: 1) een huis met schuur, hof, boomgaard en werf op Vroenhout: O: eigen erf, Z: en W: de straat en N: Cornelis Strijers 2) een perceel zaailand genaamd de Osseweide op Vroenhout: O: de heer Smekens, Z: de straat, W: eigen erf en N: Cornelis Strijers 3) twee percelen zaailand bij de Everkreek op Vroenhout 4) een perceel zaailand  op Blokshoef onder Kruisland 5) een perceel weiland onder Kruisland 6) de westhelft van een ouwerveld in de heide van Wouw de overledene aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders Govert van Osta en Maria Anna Uijtdewilligen bij onderhandse deling van 15 juli 1803. Aan Jan Mens alleen behoort toe 1/8 deel van een hoeve onder Wouw, Steenbergen en Bergen op Zoom die verkocht is voor 9.000 gld. 

WBA: Roosendaal; notaris W. van Wely, N7070-296 {Img22-26}.

===

10 januari 1853
Anna Maria Mens, particuliere wonende op Vroenhout onder Roosendaal verkoopt aan Marijn Mangelaars, winkelier wonende op Vroenhout een moestuin (I139), huis en erf (I140), een huis (I140a). Koopsom: 1.300 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, n-II-2452-3 {Img3-4}.

===

14 maart 1891
Scheiding van de goederen van Marijn Mangelaars († 4 januari 1871) en Cornelia de Bruijn († 27 december 1890). De erfgenamen zijn: 1) Cornelis Strijers, landbouwer wonende te Roosendaal (X Petronella Mangelaars), 2) Petrus Mariën, landbouwer wonende te Steenbergen (X Johanna Mangelaars), 3) Cornelis de Blaaij, vrachtrijder wonende te Wouw (X Johanna Mangelaars), 4) Cornelis Adrianus Mangelaars, landbouwer wonende te Roosendaal en 5) Cornelia Mangelaars, landbouweres wonende te Roosendaal. Aan onroerende goederen: een huis met schuur en erven (J139, 684 en 685). De erflaters hebben het vast goed verkregen bij akte verleden voor notaris G.A. Backx te Roosendaal op 10 januari 1853.

WBA: Wouw; notaris W. van Gastel, n-II-106-10501.

 


Overig

De armmeester van de Markt mag aan Marijnis van Osta, brouwer op Vroenhout 400 gld. lenen met als onderpand zijn huis en brouwerij.

4 april 1724
{een perceel weiland tegenover het huis en brouwerij van Adriaen Jacobsen van Osta op Vroenhout}

R323, fol. 32v-33


Schotboek

OS736r {Img156}
Andries Diercxsen van Orten gevest 1 augustus 1674 uit Adriaen Henricxsen Potter en Adr. Piersen Block in een huis, brouwerij en erf bij de weel aan de Madeweg, bij provisie en groot, soo sij seggen, 75R op 8£

Habet Aert Jacobsen van Osta op Vroenhout bij veste van 24 februari 1681.

===

OS736r {Img156}
Aart van Osta uit Andries Diercxsen van Orten bij veste van 24 februari 1681 een huis, brouwerij en erf op Vroenhout bij de weel aan de Madeweg. Groot bij cijnsbrief 75R. Bij provisie.  op 8£

Modo Jacob Aertsen van Osta bij deling van 10 december 1694

 

JS773v {Img298}
Jacob Aertsen van Osta uit zijn vader Aert van Osta fol. 736 een huis, brouwerij en erf op Vroenhout bij de weel aan de Madeweg groot bij cijnsbrief 75R op 8£

Habet Marijnis Aardsen van Osta bij veste van 23 december 1732 overgezet fol, 781r

===

JS78r1 {Img211}
Marijnis Aersen van Osta u
it Jacob Aarden van Osta fol. 773v bij veste van 23 december 1732 een huis, brouwerij en erf op Vroenhout bij de weel aan de Madeweg op Vroenhout. Volgens cijnsbrief 75R

Habet Govert van Osta bij onderlinge deling van 21 december 1763 fol. 808v.

===

JS808v {Img239}
Govert van Osta uit het gemeen schot fol. 781 bij onderlinge deling van 21 december 1763 een huis, brouwerij en erf op Vroenhout bij de weel aan de Madeweg groot volgens de cijnsbrief 75R bij provisie op 8£

Anna Maria van Osta X Pieter Arnouts, Johanna van Osta X Cornelis de Bruijn, Jacoba van Osta en Cornelia van Osta kinderen van Govert van Osta

===

NCVr29v {Img78}
Adriana van Osta X Jan Mens uit haar ouders fol. 797 en 808v bij onderhandse deling van 15 juli 1803 binnen Roosendaal en conform extract uit het schotboek volgens aantekening in de kant een huis en brouwerij en erf op Vroenhout bij de weel van de Madeweg, groot volgens cijnsbrief 75R bij provisie op 8£

===