van Pul

brouwerij: van Pul aan de zuidzijde van de Achterstraat Co66&n303
kadastraal: ter hoogte van L596 huis en erf en L597 moestuin

opgericht: tussen 1807 en 1808
gesloten: tussen 1817 en 1818, afgebrand en niet hersteld
eigenaren:

  • 1807-1817 Cornelis van Pul, blijft eigenaar van de afgebrande brouwerij tot 1821

26 september 1807
Gabriel Corthals, lid van het gemeentebestuur als gemachtigde (onderhandse akte van 12 juni 1807) van Cornelis Pieterse de Greef, Pieter Everden en Michiel de Ren; Petrus Verbraken, Maria Catharina Verbraken en Josephus Vets volgens drie onderhandse volmachten van 10, 17 en 22 juli 1807 te Oostmalle, Mercom en Gestel; Adriaan Raaijmakers, ontvanger, voor zich zelf en als gemachtigde (volgens onderhandse akte van 6 juli 1807) van Christoffelina van Schaluijnen, Pieter Moerings, Johannes van Aart en Dingena Moerincx; Petrus van Vught, notaris en procureur als lasthebber (onderhandse akte van 9 september 1807) van Petrus Josephus Bruijninckx en die als gelaste van zijn vader alle genoemde personen als vaderlijke en moederlijke erfgenamen van Johanna Adriaanse Verbraaken vesten (koopcontract 10 augustus 1807) Cornelis van Pul, wonende binnen Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf met een rijgang daar ten oosten van in de Achterstraat wijk C nr.66. O: Andries van der Oudera, W: Andries Pieterse van der Oudera, Z: de waterloop en N: de straat. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 270-273 {Img143-144}.

===

Op 30 oktober 1821 verkoopt Johannes van Pul het huis en erf aan Cornelis Obels. Het blijkt dat de verkoper het huis en erf verkregen heeft van zijn ouders Cornelis van Pul en Elisabeth van Hees, wonende op de Nieuwmoer. Cornelis gaat failliet. Op 16 februari 1824 wordt de inventaris van zijn boedel opgemaakt . Bij publieke verkoping komt het huis in handen van de timmerman Adriaan Obels, wonende te Wortel. Op zijn beurt verkoopt Adriaan Obels het huis aan de kleermaker Willem Dekkers.

 


Schotboek

NCA fol. 12v {Img113}

Johannes van Pul bij deling uit zijn vaders nalatenschap de onderstaande Cornelis van Pul bij deling (notaris Lauwens te Essen) van 23 augustus 1821

Cornelis van Pul uit Elisabeth Biersteekers als vruchtgebruikster van Johanna Verbraaken schot fol. 232v bij veste van 26 september 1807, pag. 270 een huis, schuur, hof en erf met een rijgang daar aan ten oosten in de Achterstraat C066&n303.

 

JS fol. 121
Uit Johannes van Pul schot NCA fol. 128v bij koopcontract van 30 oktober 1821 (notaris Backx) een huis, schuur, hof en erf met de rijgang ten oosten in de Achterstraat
Co66&n303

.Van het pand nummer C303 op naam van Cornelis van Pul wordt in 1822 vermeld dat de brouwerij meer dan vier jaar geleden geheel en al vernietigd is en niet weder zal worden hersteld zoo wordt verzogt dat de post van 38 gld daarvoor gebragt, mag worden geroyeerd