Vernielingen 1793

Op 17 april 1793 maken schepenen S. Bosschart, C.J. Fercken, J. van de Walle geassisteerd met de secretaris J. Fercken de schade op ten tijde der troubles is bevonden aan en in de kerk aan en op den vrijheidshuize als andersints  sijn geruineert gestoolen en beschadigt.

In de kerk
De avondmaaltafel in stukken
Bladzijden uit sommige bijbels gescheurd
De klep van de blaasbalg van het orgel afgebroken
Een klein Nieuw Testament (in het frans) is in stukken gescheurd en de bladeren door de kerk gestrooid
Het zitkussen uit de bank van de drost is weg
Het zitkussen uit de bank van de vrouw van de secretaris
Alle wapens die op het hoge koor van de kerk gehangen zijn weg of geruïneerd
Het psalmbord voor de predikant is in stukken
Een koperen standaard met de zandloper uit de bank van de diaconie is weg
De zandloper op het gestoelte van de voorganger
De zandloper van de preekstoel
Een kast van een vorig orgel is in stukken
De meeste sieraden die gediend hebben tot een boog en {….} in vorige jaren zijn weg
Het slot van een huisje van een brandspuit is in stukken geslagen
Het dekkleed van een brandspuit is weg
Acht stoven zijn weg
Het offerblok bij de kerkdeur is in stukken geslagen
Het vrijheidshuis
Eerst wordt nog verwezen naar de spar die op 22 februari was geplant
Het wapen van Roosendaal, zijnde drie gekroonde rozen aan de pui uit en afgekapt
In de vierschaar
Het behang op veel plaatsen gescheurd
Drie linde glasgordijnen weg
De bel is in stukken gebarsten
De schragen van de tafel zijn verbrand
De stoelen zij in stukken
Een blikken lichter trefter is weg
Het spreekkamertje
Een deur in stukken
Op het portaal
De gehangen (scharnieren) van en deur afgeslagen
Op de zolders
De sloten van alle deuren afgeslagen en de buitendeuren in stukken
Een partij ijzeren boeien, kettingen, braseletten, brandmerk, touwen en ander tuig weg en gestolen
De driekleurige prinsenvlag die opgerold op de zolder lag is weg
Een partij oude papieren en documenten van de secretarie op zolder gelecht uit hoofde van plaats ter secretarije: weg
de nieuwe kaaij sluis
Een bordje waarop het wapen van Roosendaal stond is afgebroken en er is een knop van het sluisje afgenomen
Het wapen van Roosendaal en enige letters op een witte steen in de grote spuisluis is uitgehakt
De houten knoppen van het sluishuisje zijn afgebroken
Op de Kaaij
25 stuks wilgenpoten afgehakt en vier beschadigd

Op de Varkensmarkt
Van de pomp het wapen uitgehakt
In de Molenstraat
Van de houten pomp zijn de bol en de windwijzer afgebroken.

WBA; Roosendaal en Nispen, R413, los stuk {SDC13313}.