Eigendomsoverdrachten op de Langendijk onder Wouw

Eigendomsoverdrachten op de Langendijk


12 maart 1633
Jan Cornelis Rommens als lasthebber (procuratie van 21 januari 1633 notaris Th. Nuyts te Roosendaal) van Margriete Wouters weduwe van Cornelis Rommensen
vest
Marinis Claessen Mangelaer
in
een blok land genaamd de Santheijninghe (circa 2½G) op de Langendijk
O: een zoekweg
W: en Z: jan Huijgens
N: Aert Cornelissen Noremans
Koopsom: 87 gld

WBA: Wouw; R1904, fol. 197r


12 maart 1633
Jan Cornelis Rommens als lasthebber (procuratie van 21 januari 1633 notaris Th. Nuyts te Roosendaal) van Margriete Wouters weduwe van Cornelis Rommensen voor de ene helft en voor de andere helft als voogd van de vier weeskinderen van wijlen Cornelis Rommenssen waarvan moeder was Margriete Wouters. De namen van de vier kinderen zijn: Janneken, Maijken, Ameltken en Wouter Cornelissen
vest
Adrijaen Nuijts als lasthebber (procuratie van 7 maart 1633 notaris Th. Nuyts) van Jan Huijgens
in
 een blok land genaamd Wil de Weversstede (3G 235R) op de Langendijk
O: een zoekweg en Maijke Cornelis Rommens
W: Adrijaen Janssen Panis
N: Marijnis Claessen Mangelaer
Koopsom: 69 gld

WBA: Wouw; R1904, fol. 197v-198r


12 maart 1633
Jan Cornelis Rommens als lasthebber (procuratie van 21 januari 1633 notaris Th. Nuyts te Roosendaal) van Margriete Wouters weduwe van Cornelis Rommensen voor de ene helft en voor de andere helft als voogd van de vier weeskinderen van wijlen Cornelis Rommenssen waarvan moeder was Margriete Wouters. De namen van de vier kinderen zijn: Janneken, Maijken, Ameltken en Wouter Cornelissen
vest
Adrijaen Nuijts als lasthebber (procuratie van 7 maart 1633 notaris Th. Nuyts) van Jan Huijgens
in
een perceel land genaamd de Vijverheijninghe (472R) op de Langendijk
O: Marinis Claessen Mangelaer
Z: W: en N:de landen van Schalck Pierssen
Koopsom: 76 Rgld

WBA: Wouw; R1904, fol. 198r-v


12 maart 1633
Jan Cornelis Rommens als lasthebber (procuratie van 21 januari 1633 notaris Th. Nuyts te Roosendaal) van Margriete Wouters weduwe van Cornelis Rommensen voor de ene helft en voor de andere helft als voogd van de vier weeskinderen van wijlen Cornelis Rommenssen waarvan moeder was Margriete Wouters. De namen van de vier kinderen zijn: Janneken, Maijken, Ameltken en Wouter Cornelissen
vest
Aert Cornelissen Noreman
in
een stuk land genaamd den Geusenhoeck
O: een zoekweg
Z: Marinus Claessen Mangelaer
W: Schalck Pierssen
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 62 gld

WBA: Wouw; R1904, fol. 198v-199r


31 januari 1637
Jan Adriaenssens Brant
vest (bij erfmangeling tegen een stuk land onder Roosendaal met bijbetaling van 50 gld)
Engel Adriaenssens
in
een stedeke land genaamd den Helm (circa 3G) op de Langendijk
O: Dillis Joossen
Z: de heide
W: Cornelis Thijssens Hertoch
N: Frans van Houten
Wouw; R1905, fol. 9v-10r


14 februari 1637
Jacop Willemssens Warre
vest
Anthonij Machielis van Ossch
in
een perceel land (circa 3½G) op de Langendijk
O: Jan Huijgens
Z: Lissiane
W: Neeltken Jacopsen en mr Andries Geertssens
N: ‘sheeren willaert
Koopsom: 175 gld

WBA: Wouw; R1905, fol. 10r


11 januari 1638
Adriaen Thomas Nuijts als lasthebber (procuratie van 22 april 1637 notaris Thomas Thomassen Nuijts) van Jan Huijgens, drossaard en rentmeester van Meerhout
vest
Jan Cornelissen Rommens wonende op de Langendijk onder Wouw
in
– een stede land genaamd Wil de Weversstede (3G 239R, volgens meting door Bruijncruijs)
– een perceel genaamd {de Vijverheijninge}

WBA: Wouw; R1905, fol. … {Img24}


{datum ….}
Jan Cornelissen Rommens wonende op de Langendijk
vest
Anthonis Rutten Ven, wonende op de Langendijk onder Wouw
in
– een stede land genaamd Steertenstede {groot}
O: ‘sherenstraat
Z: Maijken Cornelissen Rommens
W: Adriaen Panis
N: Marinus Claessen Mangelaer
– een perceel land genaamd de Vijverheijninge {groot} gelegen op de Langendijk
…………..
…………..

WBA: Wouw; R1905, fol. 23r-v


4 december 1638
Adriaen Janssens Panis
vest
Anthonis Rutten
in
een perceeltje land (280R) op de Langendijk
O: de koper
Z: het weeskind van Cornelis Rommens
W: {…..} Geerts
N: de verkoper
Koopsom: 126 Rgld

WBA: Wouw; R1905, fol. 39r


26 maart 1639
Willem Jacopssen, wever
vest
Sebrecht Janssen
in
twee heideblokjes (circa 2G) op de Langendijk
O: ‘sherenstraat
Z: de wildert
W: de erfgenamen van Goort Cornelissen Vos
N: Jan Huijgens

WBA: Wouw; R1905, fol. 41v-42r


10 maart 1640
Joost Adriaenssen als lasthebber van Adrijaen Janssen Panis wonende te Roosendaal
vest
Dielis Joossen Helmonts
in
een perceel heideveld op de Langendijk aan de Zandstraat
O: de straat
Z: de heide
W: {….} Adrijaensen
N: Jan Rommens

WBA: Wouw; R1905, fol. 51r


17 december 1641
Jacop Willemssens als lasthebber van Neleken Willems zijn dochter
vest
Cornelis Vreuchden
in
een halve blok land (circa 1½G) op de Langendijk
O: Anthonis van {Oo.}
Z: Listiaen
W: de koper
N: Andries Gabriel

WBA: Wouw; R1905, fol. 75r


14 maart 1642
Jan Rommens
vest
Marinis Claes
in een perceel land (circa 2G) op de Langendijk
O: een zoekweg
Z: Aelbrecht jans
W: Hans van Houte
N: Thijs Theus Domus
Koopsom: 150 Kgld

WBA: Wouw; R1905, fol. 83v


31 januari 1643
Anthonis Marcelissen van {Oos}
vest
Cornelis Cornelissen Vreucht
in
land (3½G) op de Langendijk
O: Jan Huijgen
Z: Lijsseijaen
W: Cornelis Vreuchden en mr Andries Goortsen
N: ‘sherenwildert

WBA: Wouw; R1905, fol. 100v-101r


16 mei 1643
Engel Adrijaensen wonende op de Langendijk
vest
Joos Helmons
in een stuk land genaamd den Helm (3G 71R) op de Langendijk
O: Sebrecht Janssen
Z: Cornelis Matthijssen Hartoch
W: de heide
N: Hans Keeskoopers

Wouw; R1905, fol. 115v


27 februari 1644
Dielis Joossen Hellemonts
vest
Jan Willem Noutsen
in
een perceel land genaamd den Helm (circa 3G) op de Langendijk
O: Sebrecht Janssen
Z: de heide
W: Cornelis Thijssen Hertoch
N: Hans van den Houte

WBA: Wouw; R1905, fol. 122r


29 april 1645
Sebrecht Janssen
vest
Jan Willem Nouten
in
een blok land genaamd den Hoekblock (circa 4G) op de Langendijk
O: een zoekweg
Z: ‘sherenwildert
W: de koper
N: Marinus Claessen

WBA: Wouw; R1905, fol. 179v-180r


17 mei 1645
de drossaard nomine office
vest (vanwege rechterlijke uitwinning)
Machiel Adrijaensen
in
bos en land (2G) op de Langendijk toebehoord hebbende aan Jacop Jacopssen

WBA: Wouw; R1905, fol, 180v-181r


31 oktober 1648
De drossaard nomine office
vest
Adriaen Pieter Dielen
in
1e een bos (2G 72½R) op de Langendijk
O: het tweede perceel
Z: Jan Willems
W: Cornelis Hertoch
N: Cornelis Rommens
2e een stedeken (2G 151R) op de Langendijk
O: en Z: ‘sherenstraat
W: van de Venne
N: Huijbrecht de Wolff
3e een stuk land (2G 63R) op de Langendijk
O: de straat
Z: Marinus Claessen
W: het tweede perceel
aangekomen hebbende Matthijs Mattheeus Domussen
Koopsom: 300 gld
Op 27 maart 1649 deze onroerende goederen terug aan Matthijs Mattheeus Domussen

WBA: Wouw; R1906, fol. 5r-v


23 oktober 1649
Neeltien Michiels, weduwe van Cornelis Huijbrechts Sijmons geassisteerd door Aert Betincx
vest
Jan Cornelissen Crol, brouwer te Roosendaal
in
de helft van een stede land, in vier percelen, met de helft van een huis (circa 10G) onverdeeld met Niclaes Crijnssen op de Langendijk
O: N: en W: ‘sherenstraat
Z: de heide
Koopsom: 130 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 39r-v


29 januari 1650
Adriaen Janssen Mangeleer
vest
Marinus Claessen Mangeleer
in
de helft van een perceel genaamd den Heijblock (2G 288R) ten del bos en land op de Langendijk, onverdeeld met Cornelis Cornelissen Vreucht
O: Antonij Goortsen
Z: ‘sherenstraat
W: de weduwe van Faes Stoffelssen
N: Lisiaen Engelen
Koopsom: 55 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 49r-v


31 december 1650
Sebrecht Janssen wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Pieter Adriaenssen van Loenhout
in een stuk land genaamd de Vennen (circa 2G) op de Langendijk
O: Aert Meeussen
Z: Antonij Rutten van de Venne
W: Antonij Goortsen Vos
N: Merten Meulders
Koopsom: 100 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 87r


11 november 1656
Anthonis van de Venne
vest
Jan Willem Nouten en Jan Cornelissen Vos
in
en blok land genaamd de Steertenstede (3G 288R) op de Langendijk
O: halve bruikweg
Z: de wezen van Cornelis Rommense
W: Anthonij van de Venne
N: Marinus Claessen
Koopsom: 135Kgld

WBA: Wouw; R1906, fol. 113v-114r


22 oktober 1652
vest
Thomas Cornelissen
in een perceel land genaamd het Gemeth van Hartoch (circa 1G) op de Langendijk
O: Cornelis Vreuchden
Z: de wezen van Cornelis Rummensse
W: Adriaen Dielen
N: Jan Cornelissen Crol
Koopsom: …

WBA: Wouw; R1906, fol. 120r-v


17 augustus 1652
Cornelis Janssen Betincx nomine uxoris
vest
Claes Crijnsen, zijn zwager
in
de helft van een stede land op de Langendijk, soo onder Rosendael, als onder de jurisdictie van Wouw, met de helft van het huis daarop (18 à 19G) waarvan de wederhelft toekomt Jan Cornelissen Crol
O: ‘sherenstraat
Z: Claes Pieters Hertoch
W: en N: de straat
Koopsom: 130 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 123v-124r


7 januari 1653
Adriaen Roelen wonende op Steenpaal onder Wouw
vest
Jan Lenaerts
in een huisje met erf op Steenpaal aan de vaart aan de noordzijde van Joos Cornelissen, mits daer eenen wegh blijven moet soo ...
Koopsom: 242 Kgld

WBA: Wouw; R1906, fol. 131v


21 januari 1653
Martin Janssen Vinck
vest
Pieter van Loenhoudt
in
een perceel land (circa 1G) op de Langendijk
N: de Valkeniersbossen
O: Aert Meusen
Z: de koper
Koopsom: {…}

WBA: Wouw; R1906, fol. 133r-v


27 november 1654
Cornelis Janssen, meier te Wouw als lasthebber (procuratie notaris Adriaen Nuijts van 26 november 1654) van Sebregt Janssen wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Cornelis Stoffelsen, schipper te Roosendaal
in twee blokken land (circa 4½G) op de Langendijk
O: Marinus Claessen Mangelaer
Z: de verkoper
W: de Zandstraat
N: ‘sherenstraat
Belast met: ….
Koopsom: …

WBA: Wouw; R1906, fol. 173r-v


26 januari 1656
Janneken Hendericxen Rossen weduwe van Philip Janssen wonende op de Langendijk geassisteerd door de secretaris
vest
Hendrik Janssen van Rijen
in
een stedeke land met de heide of wildert met het huis daarop staande ingenomen door Philip Janssen op de Langendijk
Koopsom: 444 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 178r-v


ongedateerde en onvolledige akte tussen 28 september en 26 oktober 1655
Anthonis Rutten van de Venne wonende op de Langendijk
vest
mr {…} Diso
in een huis, hof en schuur met land (8G) en een blok land aan de straat op de Langendijk
……..
O: Marinus Claessen
Z: het weeskind Cornelis Rommens
W: de erfgenamen van Cornelis Matthijssen Hertoogh
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 140 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 194r-v


26 oktober 1655
Willem Willemsen wonende op de Koretendijk
vest
Cornelis Matthijssen Hartooch
in
een stuk land genaamd het Mouwensteken (circa 3G 242R) op de Langendijk
O: en Z: de heide
W: Anthonij van de Venne
N: Huijbrecht de Wolff
Koopsom: {…}

WBA: Wouw; R1906, fol. 196r


8 februari 1656
Meerten Jansse Vinck
vest Pieter Adriaensen de Smith te Roosendaal
in
een blokje land (circa 400R) op de Langendijk
O: Pieter van Loenhout
Z: en W: Aert Meeusen
N: Jacob Huijgen
Koopsom: {…}

WBA: Wouw; R1906, fol. 204r-v


5 mei 1656
Willem Claes Laenen, wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Janneken Jans de Vroom X Dirck Loeijsen wonende te Roosendaal
in
een huis met 17 à 18G land, heide en wildert op de Langendijk
O: jonker Jan van Zevender en Cornelis Betincx
Z: de Rokvensebaen
W: Pieter van Hooven
N. N. Bloos
Koopsom: 370 gld

WBA: Wouw; R1906, fol. 207r-v


20 februari 1657
Pieter van Balen nomine uxoris voor hemzelf en als lasthebber (procuratie van 28 december 1656 notaris Oomen) van Anna Raeijmaeckers, weduwe van Pieter van Hove en Joos Raeijmakers testamentaire voogd over de minderjarige broeders en zuster van zijn echtgenote
vesten
Johannes Simonides, rentmeester van Roosendaal
ineen huis en hof met land (19G 213R) op de Langendijk
O: en Z: ‘sherenwildert alles met gehele wal en een andere zoekweg met mr Jacob Verbeeck
W: een zoekweg, half aangemeten en Willem {.ugelen}
N: ‘sherenstraat
Koopsom: …

WBA: Wouw; R1907, fol. 12r


8 mei 1657
Peeter Gijsbrechtsen, wonende op Steenpaal onder Wouw
vest
Jan Cornelissen van Gorp
in
een huis met land (4G) op Steenpaal
O: en Z: Joris Cornelissen
W: de vaart
N: ‘sherenbaan
Koopsom: 256 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 16v-17r


8 mei 1657
Adriaen Roelandtsen Sneeuwater wonende op Steenpaal onder Wouw
vest
Anthonij Pieter Schouteren
in
een perceel land, heide en wildert met huis (circa 12G) door Sneeuwater verchijnst en ingenomen op de oostheij van Nispen onder Wouw
O: en N: de heide
Z: ‘sherenbaan
W: Goort Adriaensen Decker
Koopsom: 135 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 17v-18r


2 oktober 1657
Cornelis Niclaessen Mangelaer
vest
Corstiaen Corstiaensen Schiven en Anthonij Heijndricxsen Stoot
in
ingenomen heide (12G 150R) ten dele onder de ploeg op de de Langendijk
O: en Z: de heide
W: de Zundertsebaan
N: Anthonij Hendricxsen Stoot
Koopsom: 450 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 23v-24r


16 oktober 1657
Jan Cornelissen van Gorp
vest
Adriaen Roelants
in een huis met land (circa 4G) op Steenpaal
O: en Z: Joris Cornelissen
W: de turfvaart
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 300 gld.

WBA: Wouw; R1907, fol. 27v-28r


2 juli 1658
Jan Peetersen wonende op de Langendijk
vest
Anthonius Peetersen van den Nieuwenhuijsen (wiens echtgenote … was)
in een stede met huis en land (circa 25G) op de Langendijk
O: Hendrick … (sic)
Z: Cornelis Janssen Ketelaer
W:en N: de heide
Koopsom: 900 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 44r-v


21 januari 1659
Govaert Antonisse wonende op de Langendijk
vest
Jacob Peeterse Ketelaer
in
een heideveld met keet op de Langendijk zoals Jan de Wael het verchijnst heeft
Koopsom: 120 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 53r-v


{datum}
Adriaen Roelants wonende op Steenpaal onder Wouw
vest
Jooris Cornelissen
in
een stedeke land en heide met een huis (circa 4G) op Steenpaal
O: en Z: de koper
W: de vaart
N: ‘sherenbaan
Koopsom: 200 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 75r-v


25 oktober 1661
Adriaen Sebrechtsen
vest
Adriaen Janssen Mangelaer
in
land en heideveld (3½G) op de Langendijk
O: Jan Joorissen Crancken
Z: de heerbaan
W: Adriaen Sebrechtsen
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 27 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 138r-v


27 januari 1663
Anthonij Peetersen Schouten, wonende te Nispen
vest
Harman van Heijdenrijck, rentmeester van de markiezin
in
circa 200R heide ten dele land op Steenpaal
O: en W: de koper
Z: en N: de gemeene dreeff
Koopsom: 12 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 176v-177r


6 februari 1663
Anthonius Peetersen van Nieuwenhuijsen
vest
Rombout Andriessen
in
een huis met land (curca 20G) op de Langendijk
O: de turfvaart
Z: Cornelis de Ketelaer
W: en N: de heide
Koopsom: …

WBA: Wouw; {R1910}, fol. 183r-v


6 februari 1663 (datum controleren)
Joris Cornelissen wonende op Steenpaal onder Wouw
vest
Harman van Heijnderijch, rentmeester van de markiezin
in
een perceel land ofte heivelden (4½G uit 22G) gekomen van twee hoeven op Steenpaal
O: de koper
Z: de bedijk
W: de verkoper
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 6 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 183r


 


 


 


 


5 juni 1663
Jan Janssen van Brabant X Janneken Cornelissen Rocveen, weduwe van Adriaen Dielen voor de ene helft
en
Dielis Adriaensen de Wael , Adriaen Adriaensen, Cornelis Adriaensen den oudsten, Cornelis Adriaensen de jongste, Heiltgen, Maijken, Cathalijn, Matthijs en Tanneken Adriaens de Wael; alle kinderen van voornoemde Janneken Cornelissen waar vader van is Adriaen Dielen de Wael voor de andere helft
vesten
Jan Ruijten, olieslager te Roosendaal
in een perceel land (4G 3R) op de Langendijk
O: Anthonij Rutten van de Venne
Z: ‘sherenstraat
W: de erfgenamen Marinus Hendricxsen
N: Jan Cornelissen Crol
Koopsom: 350 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 197v-198r


22 januari 1664
Mr Jacob Verbeeck
vest
Johannes Simonides, licentmeester te Roosendaal
in
een stedeke land (circa 8 à 9G) op de Langendijk onder Wouw en ten dele onder Roosendaal
ende dat in desen voor soo verre alhier onder Wouw gelegen is eertijts gecomen van Willem Willems c.s. erfgenamen van {Jenne} Lauwen
O: en Z: de koper
W: Lambrecht Luijcx
N: Jan Cornelissen Crol
Koopsom: 300 KGld

WBA: Wouw; R1907, fol. 210r-v


22 januari 1664
Anthonij Rutten van de Venne, wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Dielis Adriaensen de Wael
in twee percelen bosland (3G 6R) op de Langendijk


WBA: Wouw; R1907, fol. 211r


22 oktober 1665
Anthonius Peetersen van Nieuwenhuijsen
vest
Jan Janssen Maes
in
een perceel bos en land (3G) op de Langendijk
O: Jan Huijgens, drossaard van Moerhout
Z: een zoekweg
W: Marinis Claessen Mangelaer
N: de erfgenamen van Hendrick Jacobsen Heijmans
Koopsom: 215 gld

WBA: Wouw; R1907, fol. 233v


11 december 1668
Bartholomeus Cornelissen X Adriaentgen Wouterssen die weduwe was van Pieter Lieven Wouterssen voor de helft en de drie kinderen van voorneomde Pieter Lieven Wouterssen waar moeder van was de voornoemde Adriaentje Woutersen voor de ander helft
vesten
Anthonij Janssen van den Brandt
in
een heipolder met getimmer (circa 25G) op de Langendijk
O: ’t gescheet van Wouw en Rucphen
Z: de Woutse Heijde
W: Zevenbergsebaan
N: de Rijsbergsebaan
Koopsom: 300 Kgld
In de marge:
Op 13 december 1676 heeft Adriaen Anthonissen van de Venne X Carhelijn Pieter Lievens heeft van Anthonij Janssen Brant 50 kgld ontvangen
Op 15 december 1676 heeft Adriaentien Wouterssen eerstmaal weduwe van Pieter Lieven Woutersse en lestmaal van Barthelmeeus Cornelissen van Anthonij Janssen Brant 50 gld ontvangen

WBA: Wouw; R1908, fol. 54v-55r


{datum}
Jacobus Swaens voor de helft en Neeltgen Cornelis weduwe en boedelhoudster van Willem Aertsen geassisteerd door Aert Luijcx voor de andere helft
vesten
Adriaen Pauwelsen Coninck
in een stedeke land met huis en getimmer met land en wildert (stijff 28G) gelegen bij ’t Hoerekot op de Langendijk
rondom: ‘sherenheide
Koopsom: 400 Kgld

WBA: Wouw; R1908, fol. 73v-74r


4 maart 1670
mr Johan Baptista Haermans, procureur te Wouw en Roosendaal als lasthebber (procuratie voor schepen van Roosendaal) van Magdalena Winterooij weduwe en boedelhoudster van Jan Corput
vest
Adriaen Janssen Corput
in land, bos en wildert (circa 25G) op de Langendijk
O: en Z: ‘sherenwildert
W: Adriaen Domen
N: Cornelis Lonck {Jonck?}
Koopsom: 1.600 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 84r


18 maart 1670
Lucas Dilissen wonende te Bosschenhoofd
vest Hendrick Andriessen
in land (circa 4G) op Steenpaal
O: de heren Raden van de Vrouwe Marquise c.s.
Z: ‘sherenbaan
W: Harman van Heijdenrijch
N: Anthonij Peeter Schouteren
Koopsom: 149 gld
WBA: Wouw; R1908, fol. 84r-v


25 november 1670
Jooris Cornelissen wonende op Steenpaal
vest
Adriaen Peetersen Schouteren
in een huisje met land (circa 20G) op Steenpaal
O: en N: de heer Heijdenrijch
Z: de vaart
W: de beek
900 gld

WBA: Wouw; R1908, fol. 110v-111r


20 oktober 1674
De kinderen en erfgenamen van Pieter Adriaensen Heijbaert, met name Adriaen Peetersen, Leendert Peetersen, Lisabeth en Dingeken Peeters Heijbaert
vesten
Anthonij Hendericsen Stoot
in
een heipolder (6G) op de Langendijk
O: ‘sherenwildert
Z: Anthonij van den Vennen
W: Anthonij Goortsen Vos
N: mr Jan Huijgens
Koopsom: 212 gld

WBA: Wouw; R1908, fol. 166v-167v


12 januari 1675
Jacob Hendericxsen van de Riet, wonende te Roosendaal
vest
Anthonij Hendericxen Stoot
in
een perceel bosland genaamd de Werrestee (2G 290R) op de Langendijk
O: den Valckenier
Z: Jan opt Sandt
W: de Vreuchden
N: Flip Hellemans
Koopsom: 69 gld.

WBA: Wouw; R1908, ongefolieerd {Img215}


9 februari 1675
Anthonij Rutten van de Venne, wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Jan van Nunem wonende te Roosendaal
in
een heipolder (circa 9G) op de Langendijk
O: Anthonij Hendricx
Z: ‘sherenstraat
W: Jan Ruijten
N: Anthonij Goortsen alias Heijbaert
Koopsom: 250 gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 5r-v


7 maart 1676
Cornelis Bosvelt,procureur te Wouw als lasthebber (procuratie van 7 maart 1676 notaris N. Huijgens) van Margriete Marinis Rossen weduwe van Jan Cornelissen Trouwen en Neeltien Marinus Rossen, bejaarde dochter
vest
Geerard van Rijen als lasthebber van zijn moeder Anthonia Geerits van Herwaren, weduwe van Jan Meerten van Reijen
in een perceel heideland (1G 14R) op de Langendijk
O: en N: de erfgenamen Jan Joorissen Crol
Z: Marinus Hendericx Wagenmakers
W: ‘sherenscheijtbaene
Koopsom: 36 Gld

WBA: Wouw; R1909, fol. 6r-v


9 maart 1675
Voor de magistraat van Wouw verscheen Geerit van Reijen als sequester van de boedel van Anthonij Staeijmans en Heijltjen Jacobs Bartelsen te Roosendaal
vest (na gerechtelijke uitwinning)
Meerten Janssen van Reijen ten behoeve van zijn moeder Antonia Geerits van Herwaerde, weduwe van Jan Meertens van Reijen en van Adriaen Staeijmans
in
een hoeve heideland (30G) gecultiveerd en ongecultiveerd op de Langendijk onder Wouw
Koopsom: 1.300 gld

WBA: Wouw; R1909, fol. 21r-v


23 maart 1675
Dingeman Jacobsen Schrauwen
vest
Jan Janssen Maes
in
een blok land op de Langendijk
O: Adriaen Janssen Hellemonts
Z: Maeijken Cornelissen Rommens
W: ‘sherenstraat
N: de kinderen van Corstiaen Stoffelen
Koopsom: 300 Gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 25v-26r


23 maart 1675
Anthonij Rutten van de Venne
vest
Dielis Adriaensen de Wael
in
1e – een stedeke land met huis (circa 5G) op de Langendijk
O: de erfgenamen Anthonij Noremans en Adriaen Marinissen Mangelaer
Z: de koper
W: Henderick Aertsen Mulder
2e – een stuk zaailand genaamd het Gemeth
O: Maeijken Cornelis Rommens
Z: ‘sherenstraat
W: en N: Johan Ruijten te Roosendaal
Koopsom: 1104 Gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 26r-v


23 maart 1675
Johannes Willemsen Sanders, loco praetoris,
vest (na gerechtelijke uitwinning ter verhaal van 800 gld met intrest)
Martinus Brouwers, oud-borgemeester van Bergen op Zoom
in
– een hoeve land met huis op Steenpaal (27G)
– 1/5 part van een hoeve, gemeen met de heren van de Raad van haar Vorste op Steenpaal toegekomen hebbende Harman van Heijderijck

WBA: Wouw; R1909, fol. 26v-27r


20 juli 1675
Cornelis Pieterssen Buijck
vest
Adriaen Janssen Brandt
in een stedeken land met huis (12 à 13G) op de Langendijk
O: Cornelis Betincx
Z: ‘sherenstraat
W: Cornelis Kerstens
N: mijnheer Bloos te Roosendaal
Koopsom: 420 gld

WBA: Wouw; R1909, fol, 39v-40r


19 maart 1678
Cornelis Betincx
vest
Jan Maes
in
een wildert of heideblok (circa 24G) onder Wouw en Rucphen
O: de weduwe van Schout van Seventer
Z: de weduwe en kinderen van Michil Adriaensen
W: Adriaen Brant
N: Merten Dilissen en de verkoper
Koopsom: 9 gld/Gemet

WBA: Wouw; R1909,fol. 117r-v


23 november 1679
Elisabeth van Ham, weduwe van Anthonij Hend. Stoot overleden op de Langendijk, geassisteerd door Hendrick Ant. Stoot; item Hendrick ant. Stoot, Jan Janssen Maes X Hendricxse Ant. Stoot en Pieter Janssen Maes X Elisabeth Ant. Stoot; allen voor hunzelf; en de voornoemde Jan Janssen Maes nog als voogd van Griettien Jan Willemssen minderjarige dochter waar moeder van was Tanneken Ant. Stoot en de comparanten gezamenlijk voor Jan ant. Stoot hunnen absente broeder en zwager
vesten
Anthonij Janssen Brant
in
een perceel land genaamd Heijbaertsstede (circa 9G) op de Langendijk
O: de heide
Z: Jan Thijssen van Numen
W: Anthonij Goortsen Vos
N: de erfgenamen van Pieter den Smit
Koopsom: 215 gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 137v-139r


23 november 1679
Deselve vercooperen1, excepto Jan Janssen Maes en zijn echtgenote die de kopers zijn
vesten
Jan Janssen Maes, die mede erfgenaam was
in
een perceel bos (circa 850R) op de Langendijk
O: Jan Hagens
Z: de koper
W: de erfgenamen Cornelis Cornelissen Vrucht
N: Philip Janssen Hellemont en ten dele Maria Hendricxssen van der Riet
Koopsom: 98 Gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 139r-v

1Dit zijn: Elisabeth van Ham, weduwe van Anthonij Hend. Stoot overleden op de Langendijk, geassisteerd door Hendrick Ant. Stoot; item Hendrick ant. Stoot, Jan Janssen Maes X Hendricxse Ant. Stoot en Pieter Janssen Maes X Elisabeth Ant. Stoot; allen voor hunzelf; en de voornoemde Jan Janssen Maes nog als voogd van Griettien Jan Willemssen minderjarige dochter waar moeder van was Tanneken Ant. Stoot en de comparanten gezamenlijk voor Jan ant. Stoot hunnen absente broeder en zwager


13 juli 1680
Drossaard Sebastiaen van der Schoot
vest (na gerechtelijke uitwinning)
Pieter Claessen Everden
in de oosthelft van twee blokken land (samen stijff 8G) op de Langendijk waarvan de wederhelft toekomt aan Lenaert Ringers

WBA: Wouw; R1909, fol. 163v


31 januari 1681
Elisabeth van Ham, weduwe van Anthonij Hendr. Stoot geassisteerd door Jan Janssen Maes haar zwager; item de voornoemde Jan Janssen Maes X Hendricxken Anth. Stoot voorhenzelf, Hendrick Anthonissen Stoot voor hemzelf en ve voornoemde jan Janssen Maes als voogd en Jan Willemssen Cortsmit als vader en toeziende voogd van Margrita (sijns Jan Willemssen minderjarige dochter waar moeder van was Tanneken Anthonissen Stoot zaliger) en de comparanten gezamenlijk zich sterk makende voor Jan Anthonissen Stoot die absent is
vesten
Pieter Janssen Maes hun broeder en zwager
in
een stede land met huis en schuur (circa 20G) aan malkanderen op de Langendijk
O: de weduwe Johan Sporckmans
Z: en N: ‘sherenstraat
W: Adriaen Janssen Hellemons en de weduwe van mr Dielis Putseijs
Koopsom: 1167 gld.

WBA: Wouw; R1909, fol. 175r-v


16 september 1681
Tanneken Corn. Bogaert, weduwe van Aert Meeussen, geassisteerd door Cornelis Aertsen Bogaert haar zoon coor de ene helft en voor de andere helft samen Cornelis Aertsen Bogaert met Elisabeth Aertsen Bogaert geassisteerd door Cornelis Aertsen haar broeder
vesten
Neeltien Cornelis van Megem, weduwe van Pieter Ant. de Wever voor wie compareerde Marten Pieters haar zoon
in
percelen zaai-en weilanden en heide met huis en timmer (17G 200R) op de Langendijk
O: de Zevenbergsebaan (naar Antwerpen)
Z: de heide
W: de verkopers
N: de Rijsbergsebaan
Belast met: 275 Gld aan de H.Geest Armen van Roosendaal
In de marge: kopie gemaakt voor Marijnis Corn. Rossen op 20 april 1711

WBA: Wouw; R1909, fol. 185v-186r

 


23 maart 1682
Pieter Claessen Everden, wonende te Roosendaal
vest
Adriaen Pietersen van Steenbergen
in de oostelijke helft van een perceel bos (geheel 8G 212R) waarvan de wederhelft toekomt Lindert Ringers
O: Jan Ruijten
Z: ‘sherenheide
W: Lenaert Ringers met de wederhelft
N: Maeijken Cornelissen Rommens
Koopsom: 100 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 3R


9 mei 1682
Lucas Jorissen als voogd van de vier nagelaten weeskinderen van Cathelijn Jorissen waar vader van is Christiaen Wouters Bakenborgh bij namen Pieter, Neeltien, Wouter en Jan Christiaensen Bakenborgh samen voor 3/4 parten en hij comparant zich sterk makende voor de voornoemde Christiaen Woutersen Bakenborgh voor het resterende 1/4 part
vesten
Frans Janssen
in
1e een blok zaailand genaamd de Peerdeweij (circa 1½G) op Steenpaal
O: de erfgenamen Cornelis Jorissen
Z: de koper
W: de erfgenamen van Joris Cornelissen en ten dele Lucas Jorissen
N: Luca Jorissen
2e een blok land genaamd Drossaertblock (400R) op Steenpaal
O: de erfgenamen Cornelis Jorissen
Z: de bansloot
W: Pauwels Jorissen
N: de koper
3e een perceel land in Drossaertsblock (280R) op Steenpaal
O: de turfvaart
Z: Adriaen Brouwers
W: en N: de kinderen Cornelis Jorissen
Koopsom: 354 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 5r-v


9 mei 1682
Drossaard Sebastiaen van der Schoot door magistraat geauthoriseerd
vest
Pauwels Meeusen
in de nagelaten boedel van Jan Jorissen Cranck, omdat niemand zich als erfgenaam heeft gemeld bestaande uit 
een stedeken land met huis en schuur (circa 16G) op de Langendijk
O: de baan van Antwerpen
Z: de Rijsbergsebaan
W: Cornelis Janssen Maes
N: ‘sherenvroente
Koopsom: 322 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 6v-7r


19 mei 1682
Pauwels Meeusen
vest
Cornelis Cornelissen Vergouwen
in
een stedeke land met huis en schuur (circa 16G) op de Langendijk

O: de Antwerpsebaan
Z: de Rijsbergsebaan
W: Cornelis Janssen Maes
N: ‘sherenvroente

WBA: Wouw; R1910, fol. 7r-v


20 maart 1683
Lucas Jorissen en Jan Joris Cornelissen, Adriaen Pieterssen Brouwers X Maria Jorissen, Kersten Wouters in huwelijk gehad hebbende Jenneken Jan Willeboirt van Gorp die weduwe was van Laureijs Jorissen, allen voor hunzelf en de voornoemde Lucas Jorissen nog als voogd van de drie minderjarige weeskinderen van Laureijs Jorissen waar moeder van was de voorneomde Jenneken Jan Willeboirts van Gorp; item de gemelde Lucas Jorissen nog als voogd van de vijf weeskinderen van Cornelis Jorissen en Lucas Jorissen nog als voogd van de vier weeskinderen van Cathelijn Jorissen waarvan vader is de voornoemde Kersten Wouters; allen te samen erfgenamen van Joris Cornelissen ende margriet Laureijssen
vesten
Frans Fransen X Heijltien Jorissen die mede-erfgenaam is
in
een huis en bakhuis met de hof en erf op Steenpaal
O: en W: de koper
Z: Lucas Jorissen en Adriaen Pietersen Brouwers
Koopsom: 169 gld 10 st.

WBA: Wouw; R1910; fol. 16r-v


6 mei 1683
Dingeman Michielsen X Janneken Engelen en Maeijken Martensen Maes, weduwe van Cornelis Engelen geassisteerd door voornoemde Dingeman Michielsen voor haarzelf en als testamentaire voogdesse (testament van 7 mei 1673 gepasseerd door notaris Coenraet Ravensbergh te Sint Maartenspolder) van haar drie minderjarige kinderen verwekt door Cornelis Engelen
vesten
Dielis Adriaensssen de Wael
in
een perceel land genaamd het Achterste Ackeren ofte Achterste Velt (1G 108R) op de Langendijk
O: Margriet en Neeltien Rossen
Z: de erfgenmaen Cornelis Corn. Hertogh
W: Rochus Lantmeters
N: de erfgenamen van Jan Rommensen
Koopsom: 96 gld 14 st.

WBA: Wouw; R1910, fol. 18r-v


6 mei 1683
Niclaes Claessen Bus als Armmeester van Roosendaal
vest
Jan Jansen Maes
in
1e 1/3 part van een perceel genaamd Bessembindersstede (3G 6R) op de Langendijk
O: halve zoekweg
Z: Cornelis Jansen Maes
W: Margriet en Neeltien Marijnissen Rossen ten dele de erfgenamen van Jan Rommensen
N: Jan Willem Noutsen erfgenamen
2e 1/3 part in een perceel land (1G 138R) op de Langendijk
O: zonder heg
Z: ‘sherenstraat
W: Margriet en Neeltien Marijnissen Rossen
N: de erfgenamen van …. (sic) Vrucht
3e 1/3 part in een perceel land (1G 100R) op de Langendijk
O: Adriaen Mangelaers
Z: Lindert Ringers
W: de straat
N: de koper
Koopsom: 60 gld volgens een erfelijke rente van 4 gld/jr {controleren!}

WBA: Wouw; R1910; fol. 19r-v


28 juni 1683
Rombout Engelen voor hemzelf en zich sterk makende voor Adriaen Engelen zijn broeder; te samen erfgenamen van Maeijken Cornelissen Rommens zijnen moederlijke moije
vest
Jan Jansssen Maes en zijn echtgenote Hendricxsken Anthonissen Stoot
in
2/3 part in de
Koopsom: 120 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 19v-20r {tekst controleren}


22 juli 1683
Matthijs Janssen van Kempen loco praetoris
vest (na rechterlijke uitwinning door Anthonij Brandt als collecteur van de hele en halve verponding etc van de Langendijk en Steenpaal)
vest
Anthonij Brant
in
de erfgoederen van Adriaen Pauwelsen Coninck gekomen van Jacobus Swaens, zijnde een stede land met huis genaamd het Hoeren Cot met houtwas en vruchten op de Langendijk
Koopsom: 21 gld 10 st.

WBA: Wouw; R1910, fol. 20r-v {tekst controleren}


16 oktober 1683
Willemina Ricard, weduwe en boedelhoudster van Johan Sporckmans geassisteerd door Johan Ruijten, schepen
vest
Pieter Dircxsen van der Vliet
in
een heideblok (10G à 12G) op de Langendijk
O: ‘sherenheide
Z: en W: de erfgenamenAnthonij Hendr. Stoot
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 54 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 20v-21r


17 maart 1684
Matthijs Willemssen wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
Niclaes Marijnissen Mangelaer
in
een stede land met huis en schuur (circa 9G) op de Langendijk
O: de vierde vaart en de questieusen wegh
Z: den wegh op den Scherpenoort
W: de koper
N: Jan Janssen Gijsen alias Jan Kreijten en ten dele Cornelis Janssen Ketelaer
Koopsom: 300 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 27v


28 maart 1684
Arnout Crol X Maeijken Cornelissen Vreuchtdochter
vest
Jan Mercelissen van der Sluijs
in een perceel bos (200R; Roosendaalse Maat) op de Langendijk onder Wouw
O: de erfgenamen Hendrick Jacobsen van der Riet
Z: Jan Janssen Maes
W: de erfgenamen van Philip Janssen Hellemont
N: de Rijsbergsebaan
Koopsom: ….

WBA: Wouw; R1910, fol. 28v


11 april 1684
mr Jacob Knaap, ontvanger te Breda door de raad van Brabant geauthoriseerd en geauthorisserd door Johan Ruijten en diens crediteuren volgens akkoord van 28 oktober 1683 gesloten voor de Raad van Brabant
vest
Dirck Govaertsen van Peer
in een perceel schaarbos (2G 150R) op de Langendijk
O: de erfgenamen van Bastiaen Panis
Z: ‘sherenvroente
W: de erfgenamen van Johan Huijgens
N: Adriaen Willemssen van Pul
Koopsom: 387 gld 16 st.

WBA: Wouw; R1910, fol. 29r


3 juni 1684
Anthonij Timmers, loco praetoris,
vest (na gerechtelijke uitwinning door Anthonij Brant als collecteur van de hele en halve verpondingen over de jaren 1677 tot en met 1681 en de bezaaide gemeten over de jaren 1677 en 1679 van de Langendijk en Steenpaal)
Guilliam Lunden, koopman te Antwerpen
in
de erfelijk goederen van de weduwe en erfgenamen van Cornelis Bloos, wonende te Roosendaal, gekomen uit hoofde van Francoijs Damen
zijnde een stede land met huis op de Langendijk (circa 30G)
O: de erfgenamen jonker Johan van Zevender
Z: Adriaen Janssen Brant
W: ‘sherenstraat
N: de turfvaart
Koopsom: 167 gld

WBA: Wouw; R1912, fol. 32v-33r


21 november 1684
Pieter Coenraets, wonende te Roosendaal weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Elisabeth Aertsen Bogaerts en ter voldoening aan het contract door hem en Cornelis Aertsen Bogaerts, broer van zijn echtgenote gesloten op 6 november 1684 voor notaris Niclaes Huijgens
vest
Cornelis Aertsen Bogaerts
in de helft van een stede land met huis en schuur (12G) op de Langendijk
O: de kinderen Pieter de Wever
Z: ‘sherenvroente
W: de erfgenamen van Johan Huijgens
N: Cornelis vergouwen
Koopsom: …

WBA: Wouw; R1910, fol. 36r-v


{datum}
Cornelis Jan Rommens voor hemzelf voor 1/5 part, en nog als voogd met Pieter Adriaenssen van Pul als vader en toeziende voogd van zijn minderjarig weeskind waarvan moeder is Dingena Jan Rommens voor 1/5 part, Wouter Cornelis Pauwelsen als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Adriaentien Jan Rommens voor 1/5 part, Neeltien Jan Rommens, weduwe van Lenaert Cornelis Paulussen geassisteerd door de voornoemde Cornelis Jan Rommens haar broeder, Corstiaan Cornelissen getrouwd met Magdalena Jan Rommens voor 1/5 part alle te samen erfgenamen van Maeijken Cornelissen Rommens henne moije
vesten
Jan Janssen Maes
in
een perceel land genaamd Bessembindersstede (circa 2G) op de Langendijk
O: de koper
Z: Margriet en Neeltien Marijnissen Rossen en ten dele Dielis Adriaenssen de Wael
W: Cornelis Corn. Roeck
N: Dielis Adriaenssen de Wael
Koopsom: 250 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 38r-v


15 februari 1685
Niclaes Wissems, notaris en procureur te Roosendaal als lasthebber (procuratie van 20 december 1684 notaris J. de Ridder te Antwerpen) van jonker Guillielmo Lunden wonende te Antwerpen
vest
Cornelis Jan Rommens
in
een stede met huis (circa 30G) op de Langendijk
O: de erfgenamen jonker Johan van Zevender
Z: Adriaen Janssen Brant
W: ‘sherenstraat
N: de Turfvaart
Koopsom: 1.039 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 43v-44r


25 januari 1686
Adriaen Pietersen Verbraeck mr smid te Roosendaal; Jan Pietersen Verbraeck, smid wonende te Vorselaar; Bartholomeus Lambrechts, smid wonende te Oostmalle X Elisabeth Pietersen Verbraeck en Maria Pietersen Verbraeck, meerdejarige jd geassisteerd met de voornoemde Adriaen Pietersen Verbraeck haar broeder
vesten
Cornelis Cornelissen Vergouwen
in
een perceel schaarbos (circa 400R) op de Langendijk
O: Z: en W: Anthonij Janssen Brant
N: de erfgenamen van Jan Huijgens
Koopsom: 136 gld 5 st

WBA: Wouw; R1910, fol. 59v-60r


11 januari 1687
Sebastiaen van der Schoot
vest (na gerechtelijke uitwinning door Anthonij van Sambeeck)
Niclaes Houtmans te Bergen op Zoom
in
1e een stede land met huis en schuur (3G) op de Langendijk
O: de erfgenamen Cornelis Vreughden en Adriaen Mangelaer
Z: Maeijken Cornelissen Rommens
W: Jan Willemssen
N: de erfgenamen van Maeij Domen
2e een perceel land (6½G) op de Langendijk
O: Jan Huijgens
Z: Anthionij Goortsen Vos en Claes Marijnissen
W: Cornelis Vreughden
– een blok land (circa 12G)
O: ‘sherenstraat
Z: W: en N: ‘sherenstraat
Koopsom: 199 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 69v-70r


10 mei 1687
Pieter Janssen Maes
vest
Niclaes Houtmans, mr kuiper wonende te Bergen op Zoom
in
een stede land met huis en schuur in verschillende percelen op de Langendijk
O: Pieter Dircxsen van der Vliet en ten dele ‘sherenwildert genaamd de Swarte Ruijtershutten
W: Adriaen Janssen Hellemont en ten dele ‘sherenstraat
N: de Zundertsebaan
Koopsom: 1.000 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 73R-v


27 januari 1688
Johan Drabbe, notaris en procureur te Bergen op Zoom als lasthebber (procuratie van 19 januari 1686 voor schepenen van Bergen op Zoom) van Gabriel Daems, militair onder de compagnie van kapitein Reijnt de Vos van Steenwijck in garnizoen op het fort Moermont buiten Bergen op Zoom voor hemzelf en zijn broeder Theodrus Daems als benificiair erfgenaam (verwijzing naar akte van 17 december 1685 Raad en Leenhof van Brabant en geïnterineerd door burgemeester en schepenen van Bergen op Zoom van 5 april 1685) van wijlen hun broeder Johan Daems die weduwnaar was van Maria Brouwers na renunthiatie van zijn laatst overleden weduwe Josina Roeck en na getroffen akkoord en verder voor ¾ part erfgenaam van de oud-borgemeester Martinus Brouwers enerzijds en Chrisotinus de Hase anderzijds (zie akte van 29 oktober 1687 notaris Schippers te Bergen op Zoom) ter voldoening van de crediteuren van Lieutenant Daems, eerst uit de boedel van oud-borgemeester Brouwers en daarna uit zijn eigen boedel
vest
Cornelis Cornelissen Hertogh, landman wonende op Steenpaal onder Essen
in
een hoeve land bestaande uit timmer, zaai-wei-en bosland met wildert genaamd Elsenbergh (20 à 24G) in drie percelen op Steenpaal onder Wouw, “tegenwoordig in huur bij” Huijbrecht Suijckerbuijck zijnde
1e perceel met huis en schuur
O: de erfgenamen van Anthonij Pieter Schouten en ten dele de erfgenamen van Anthonij Jacob Huijgens
Z: en W: een zoekweg en ten dele West de vaart
N: een zoekweg genaamd de Dreve
2e een perceel bos genaamd den Geer
O: ‘sherenwildert
Z: ‘sherenven
W: Adriaen Pietersen Brouwers
N: een zoekweg
3e vier percelen land aanmalkanderen
O: de vaart
Z: Adriaen Pietersen Brouwers
W: een zoekweg
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 1.440 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 76r-{…}


12 februari 1689
Jan Corputs als voogd van de minderjarige kinderen van Adriaen Corputs zaliger
vest
Cornelis Mangelaer
in
een perceel schaarbos (circa 20G) op de Langendijk
O: ‘sherenheide
Z: de kinderen Adriaen Domus Rongen
W: Adriaen Janssen van Pul
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 404 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 84r


3 mei 1689
Geertruijd Lambechts Gast, weduwe van Marijnis Hendricx Ros en geassisteerd door Cornelis Marijnissen Ros, haar zoon; Matthijs Frans Driessen X Maria Marijnissen Ros waar moeder van is Geertruijd Lambrechts Gast; Maria Marijnissen Ros, geassisteerd door Cornelis Marijnissen Ros, haar halve broeder en waar moeder van was Amelken Cornelis Rommens en de voornoemde Cornelis Marijnissen Ros
vesten (volgens koopakte van 8 april 1689)
Jan Janssen Domen, “tegenwoordig” wonende onder de jurisdictie van Steenbergen
in
een hoefje land met de timmer (circa 26G) volgens het cijnsboek gelegen op de Langendijk onder Wouw
O: Cornelis Marinissen Ros
Z: ‘sherenvaart
W: de weg tussen de vierde vaart
N: Cornelis Janssen Ketelaer
Koopsom: 480 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 88r-v


3 mei 1689
Adriaen Janssen Brant
vest
Anthonij Janssen Brant, zijn broeder
in
een stede land met huis en timmer (circa 12G) op de Langendijk
O: Jan Adriaenssen Maes
Z: ‘sherenvroente
W: een zoekweg
N: Cornelis Jan Rommens
Koopsom: 400 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 89r-v


3 juni 1689
Jan Jorissen voor 1/8 part; Adriaen Pietersen Brouwer X Maeijken Jorissen voor 1/8 part; Pieter Cornelissen Jorissen voor hem zelf en als voogd van zijn twee minderjarige broeders en zich sterk makende voor Jan Dingemans van Son X Barbara Cornelissen Jorissen waarvan vader was Cornelis Jorissen voor 1/8 part; Wouter Lenaertsen Hagenaer X Maeijken Lucas Jorissen voor hemzelf en als voogd van Josina Lucas Jorissen en Jan Pauwelse Commissaris die zich sterk maakt voor Neeltien Michielsen, weduwe van voornoemde Lucas Jorissen smaen voor 1/8 part; Adrian Wouter Francken X Janneken Janssen van Gorp, weduwe van Laureijs Jorissen voor 1/8 part; Janneken Jans Willeboirts weduwe van Pauwels Jorissen, geassisteerd door Pieter Pauwels Jorissen haar zoon en dezelfde Pieter Pauwels Jorissen mede als voogd van zijn twee minderjarige zusters te samen voor 1/8 part; Frans Janssen Spaapen weduwnaar van Heijltien Jorissen voor 1/8 part en dezelfde Joris Janssen Spaapen met de voorgaande comparanten zich sterk makende voor de minderjarige kinderen van Cathelijn Jorissen zaliger waarvan Christiaan Wouters Bakenbergh de vader is en in die hoedanigheid samen voor het resterende 1/8 part; alle kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Joris Cornelis Pauwelssen en Margriet Laureijssen
vesten
Pieter Janssen Hasen
in
een stede land met huis (circa 40G) op Steenpaal onder Wouw
O: de turfvaart
Z: een zoekweg
W: ‘sherenstraat
N: Lambrecht Janssen en ten dele een zoekweg
Met bepaling over in gebruik nemen.
Koopsom: 625 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 89v-90v


16 juli 1689
Sebastiaen van der Schoot, drossaard
vest (na rechterlijk uitwinning door Cornelis Cornelissen Vergouwen als collecteur van de verpondingen van de Langendijk en Steenpaal over de jaren 1687 en 1688)
Cornelis Vergouwen
in
een stede land met huis en schuur op de Langendijk toebehoord hebbende aan Marten Pieterse de Wever
O: de Zevenbergsebaan
Z: de heide
W: Cornelis Bogaerts
N: de Rijsbergsebaan

WBA: Wouw; R1910, fol. 90v-91r


19 november 1689
Anthonij Pieterssen Smit, wonende te Zundert
vest
Huijbrecht Drinckvelt, schepen van Roosendaal
in de helft van een stede land met huis en schuur (in het geheel 26G) aan malkander op de Langendijk gemeen en onverdeeld met Janneken Franssen van den Vijver, weduwe van Jan Reijniersen Vos
O: de andere erven van de koper
Z: en W: ‘sherenstraat
N: Krampenloop
Koopsom: 430 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 92v-93r


10 januari 1690
Dingeman Adriaenssen van Hest
vest (wegens bloedvernadering, zoals Govaert van Broeckhuijsen substituut secretaris als curator van de boedel van Willem Janssen de Leeuw zaliger heeft verkocht aan Dingeman Adriaenssen van Hest)
Jan Hendrixsen van Rijen
in
– land met timmer op de Langendijk (2G 225R)
O: de erfgenamen van Hendrik Janssen van Rijen
Z: het volgende perceel
W: en N: Adriaen Pieterssen van Steenbergen
– land en heide (15G) op de Langendijk
O: Jacob Pietersen Ketelaer
Z: en W: Cornelis Janssen Ketelaer
N: het voorgaande perceel en ten dele de voornoemde Adriaen Pieterssen van Steenbergen
Borg: Rombout Andriessen

WBA: Wouw; R1910, fol. 95v


14 januari 1690
Govaert van Broeckhuijsen substituut secretaris als curator van de boedel van Willem Janssen de Leeuw zailger
vest (met consent van de magistraat en na rechterlijke uitwinning)
Dingeman Adriaenssen van Hest
in
– land met timmer op de Langendijk (2½G)
O: de erfgenamen Hendrick Janssen van Rijen
Z: het volgende perceel
W: en N: Adriaen Pieterssen van Steenbergen
– ….
…….
koopsom: 158 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 95v-96r


{datum}
Stadhouder Roelants nomine office
vest (volgens gerechtelijke executie)
Stoffel Vissenbergh wonende te Sprundel
in
de helft van percelen landen en bossen met de timmer (circa 24G) op Steenpaal of Coopal gemeen en overdeeld met de kinderen van Jan Martens van Rijen breder ten schotboecke fol. … (sic), toebehorend hebbende aan Adriaen Staeijmans (geëxecuteerde in deze) wonende te Roosendaal
Koopsom: 700 gld

WBA: Wouw, R1910, fol. 118v


12 januari 1693
Matthijs Willemssen
vest (volgens koopakte die Matthijs Franssen Driessen in zijn naam had gesloten)
Adriaentien Janssen Hoen, weduwe van Pieter Anthonis Claes
in
een stedeke land met huis, mest en mestput (circa 6G) op de Langendijk
O: de vierde vaart en straat naast het erf van de erfgenamen van Claes Mangelaers
Z: en W: ‘sherenvroente
N: de zoekweg van Scherpennoort
Koopsom: 280 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 132v


17 februari 1694
Dirck Moock, secretaris van Wouw
vest
Cornelis Janssen Rommens
in
een perceel schaarhout (5 à 6G) op de Langendijk
O: Cornelis Betings
Z: de koper
W: Jan Adriaenssen Claes
N: de turfvaart
Koopsom: 329 gld 5 st

WBA: Wouw; R1910, fol. 167r


24 juni 1694
Cornelis Mattheussen Mangelaer als curator van de insolvente boedel van Anthonij Janssen Brant
vest
{Cornelis Mattheussen Mangelaer}
in een stede land met huis en schuur (11 à 12G) op de Langendijk
O: Jan … (sic)
Z: ‘sherenheide
W: ‘sherenstraat
N: Cornelis Jan Rommens
Koopsom: 501 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 185r


30 augustus 1694
Joost Guilliamsen toeziender van de twee minderjarige kinderen van Lambrecht Janssen (geauthoriseerd door weesmeesters van Essen)
vest
Stoffelken Marijnissen, weduwe van Erasmus Adriaenssen Mouwen
in een huis, hof en erf met land (6G) op Steenpaal
O: een zoekweg
Z: Pieter Jansen Hasen
W: en N: ‘sherenstraat
Koopsom: 448 gld.

WBA: Wouw; R1910, fol. 190r-v


13 mei 1695
Cornelis Mangelaer als curator van de insolvente boedel van Anthonij Janssen Brant zaliger
vest
Laureijs Adriaenssen de Wolff
in een perceel land en heide genaamd Heijbaerdenstede (9 à 10G) op de Langendijk
O: de heide
Z: de erfgenamen Jan van Nunum
W: Niclaes Houtmans
N: de erfgenamen van Johan Huijgens
Koopsom: 206 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 228r-v


10 maart 1696
Cornelis Mattheeussen Mangelaers als curator van de insolvente boedel nagelaten door Anthonij Janssen Brant zailger
vest
Johan de Potter, schepen van Bergen op Zoom, voor wie compareerde Govaert van Broeckhuijsen
in
1e een stede land met huis en verdere timmer met landen in diverse percelen en met het volgende perceel (samen curca 35G) op de Langendijk
O: en Z: de heide
W: de Zevenbergsebaan
N: de Rijsbergsebaan
2e een perceel land genaamd het Hoerenkot op de Langendijk
rondom: ‘sherenheide
Koopsom: 297 gld

WBA: Wouw; R1910, fol. 240v-241r


31 oktober 1696
Johan de Potter, schepen van Bergen op Zoom
vest
Jan Janssen Brant, landman wonende op de Kortendijk onder Roosendaal, voor wie compareerde Adriaen Brant zijn broeder
in
– een stede land met huis en timmer met landen in diverse percelen (samen met hevolgende perceel circa 35G) op de Langendijk
O: en Z: de heide
W: de Zevenbergsebaan
N: de Rijsbergsebaan
– een perceel land genaamd het Hoerenkot, vogelweij leggende
rondom:’sherenheide

WBA: Wouw; R1910, fol. 249v


19 oktober 1697
Niclaes Houtmans, mr kuiper te Bergen op Zoom
vest
Marijnis Cornelissen Poldermans, landman wonende te Schijf onder Rucphen
in
een stede land met huis en schuur in verscheidene percelen aan malkanderen op de Langendijk
O: Pieter Dircken van der Vliet en ten dele ‘sherenwildert genaamd de Swarte Ruijtershutten
W: Adriaen Janssen Hellemondt
N: de Zundertsebaan
WBA: Wouw; R1911, fol. 14r-v


14 januari 1698
Cornelis Cornelissen Vergouwen, oppervorster te Roosendaal
vest
Huijbrecht Huijbrechtsen van Gils
in
een stedeke land met huis en schuur, samen 16G, nog bewoont door Adriaen Anhonissen Brandt, op de Langendijk
O: de Antwerpsenbaan
W: Cornelis Jansse Maes
Z: de Rijsbergsebaan
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 400 gld

WBA; Wouw; R1911, fol. 21v-22r


21 februari 1698
Aert Dielissen Betincx, burger van Roosendaal, als lasthebber (procuratie van 24 december 1697 notaris Engelbert Lans te Brussel) van Lambertus de Ruijter advocaat te Brussel in eigen naam en als lastheeber van Anthonetta Ruijter zijn zuster
vest
Adriaentien Janssen Bus, weduwe van Cornelis Huijbrechtsen Kerstens)
in
de helft van een stede land (circa 12G) met huis en verdere timmer op de Langendijk, gemeen en onverdeeld met Pieter Costermans volgens schotboek fol. 24r)
O: ‘sherenvroente
Z: Claes Piersen Hertogh
W: en N: de straat
Koopsom: 617 gld 10 st.

WBA: Wouw; R1911, fol. 25v-26r


{datum}
Cornelis Adriaenssen van Osta, Cornelis Dielissen de Wael, Anthonij Hendricxsen en Jan Huijbrechtsen, allen nomine uxoris voor 1/4 part
vesten
Cornelis Janssen Maes
in
een perceel land (2G 25R), waarvan de koper de wederhelft heeft, op de Langendijk
O: ‘sherenstraat
Z: Cornelis Cornelissen Hertogh
N: de andere helft met huis, schuur en bouwgrond
WBA: Wouw; R1911, fol. 28r-v


3 mei 1698
Adriaen Janssen Brandt, Janneken Janssen Brandt, weduwe van Pauwels Pauwelssen Slooten en Adriaentien Janssen Brandt (jd), beiden geassisteerd door voornomede Adriaen Janssen Brandt, hun broeder, Niclaes Smit X Cathelijn Janssen Brandt, Jan Vermaes X Cornelia Janssen Brandt (voor hemzelf en als voogd van de twee minderjarige kinderen van Aert Janssen Brandt (waar moeder van is Cathelijn Goedagen), Adriaen Cornelissen de Wael, Pieter de {Neijn} Cornelia Janssen Gijssen van Eeckelen (en Cornelia moeder was van Maria Janssen Brandt); item Peeter en Adriaen Anthonissen Brandt, gebroeders, Anthonij Cornelisse n van Domburg X Cornelia Janssen Brandt en de compranten zich nog sterk makende voor Marijnis Droogen X Janneken Janssen Gijssen (dochter van voornoemde Maria Brandt). Item voor Adriaen Pietersen van Hest X Janneken Anthonissen Brandt als voor het weeskind van Anthonij Janssen Brandt (in huwelijk verwekt aan Maeijken Cornelissen Vos genaamd Janneken. Iedere klucht of staak voor 1/8 deel en samen erfgenamen van Jan Janssen Brandt hun broeder
vesten
Niclaes Huijbrechts ten behoeve van Adriaen Adriaenssen Brandt
in
een stede land met huis en verdere timmer (samen circa 25G) op de Langendijk (behalve een partij land en heide nu vogelweij leggende)
O: en Z: de heide
W: de Zevenbergsebaan
N: de Rijsbergse baan
Koopsom: 321 gld 7 st.

WBA: Wouw: R1911; fol. 30v-32r


31 december 1698
Huijbrecht Huijbrechtssen van Gils
vesten
Jan Pieterssen van der Vliet
in
1e de helft van een perceel land genaamd het Gripvelt (200R) op de Langendijk

O: Willem Romboutsen
Z: andere erven van de verkoper
W: het volgende perceel
N: een zoekweg
2e een perceel genaamd de Huijsacker (250R) op de Langendijk
O: het volgende perceel
Z: de andere erven van de verkoper
W: Andries Rombouts
N: de andere erven van de verkoper
3e een perceel genaamd den Leegen Dries (150R)
O: en N: het volgende perceel
Z: Willem Rombouts met heg en een voet hools blijvende onder de Hoogenblock
W: de andere erven van de verkoper
4e een perceel land genaamd het Buntveld
O: het volgende perceel
Z: het voorgaande perceel
W: Andries Rombouts
N: Jan Rombouts
5e een perceel land genaamd Thijskenvelleken (…R)
O: de oude turfvaart
W: het voorgaande perceel
Z: Willem Rombouts
N: Jan Rombouts
Koopsom: 150 gld

WBA: Wouw; R1911; fol. 49v-50v


24 februari 1699
Michiel Jacobs Buijens, weduwnaar van Maria Anthonissen voor de ene helft
en voor de andere helft
Pieter Joosten Boogaerts voor hemzelf en als voogd van Margrieta Joosten Boogaerts zijn zuster en Niclaes Pieter Huijbrechts X Cornelia Joosten Boogaerts allen te samen kinderen en mede-erfgenamen van …
vesten
Jacob Michielsen Buijens voor 1/8 part
in
een stedeke land met huis en verdere timmer op (samen circa 10G) opde Langendijk
O: Adriaen Pieterssen van Steenbergen
Z: ‘sherenwildert
W: een waterloop
N: ‘sherenstraat
Koopsom voor de 7/8 parten 78 gld 5 st.

WBA: Wouw; R1911; fol. 76r-77v


24 februari 1699
Anthonis Steven Putchijs wonende te Roosendaal voor hemzelf en als lasthebber (volgens procuratie van 12 februari 1699 notaris Martinus Verbeeck te Antwerpen) van Maria van Sillaert weduwe van Anthonis Gilllis Putchijs, iten van de juffrouwen Johanna, Willemijntien en Anna Putchijs, gezusters en alle drie geestelijke dochters en bejaard en van Jan Francis Putchijs hun broeder ook bejaard alle kinderen van Gillis Putchijs waarvan moeder is de voornoemde Maria van Sillaert als mede van Marijnis van Dorst Willemssoone waarvan moeder was Catharina Putchijs ook hun zuster
vesten
Pieter Servaessen van Osta
in
een perceel land (cira 5G) met huis en timmer op de Langendijk
O: Marijnis Poldermans
Z: Adriaen Hellemont
W: de erfgenamen van Anthonij Janssen van Asbroeck en ten dele ‘sherenstraat
N: Huijbrecht Drinckvelt en ‘sherenstraat
Koopsom: 450 gld
Met twee aantekeningen in de marge.

WBA: Wouw; R1911; fol. 77v-79r


21 april 1699
Adriaen van Hoove, appothecaris en poorter van Bergen op Zoom, namens Anthonij Willemssen Schouw, zijn schoonvader
vest
Jacob Dielen de Wael
in
een perceel land (cira 4G) genaamd Waegemakersbosch op de Langendijk
O: Servaes van Osta
Z: en W: ‘sherenstraat
N: de erfgenamen van Meerten van Rijen
Koopsom 245 gld

WBA: Wouw; R1911; fol. 115v-116v


20 oktober 1699
Stoffel Vissenbergh, volgens verkoop door Pieter Buermans, tavernier te Nispen, in zijn naam gedaan
vest (wegens executie uit hoofde van Adriaen Staeijmans)
Cornelis Bastiaen Simonis
in
een stede land met huis en ….. (circa 34G) timmer op Steenpaal
O: de vaart
Z: een zoekweg
W: Matthijs Corneliss Hertogh
N: ‘sherenheide
nog in huur bij Jan Hendricxssen tot St Maarten 1704
Koopsom: 900 gld

WBA: Wouw; R1911, fol. 141r-142v


2 december 1699
Adriaen Cornelissen Luijsterborgh, landman wonende op Borteldonk onder Roosendaal
vest
Matthijs Cornelissen Hertogh
in
een perceel land (circa 3G) op Steenpaal
O: en N: Pieter Haesen
Z: Matthijs Cornelissen Hartogh
N: een zoekweg
Koopsom: 300 gld

WBA: Wouw; R1911, fol. 150v-151r


 

 

 

23 januari 1700
Cornelis van Balen, loco praetoris
vest (na gerechtelijke uitwinning door Willem Marijnissen Boeren als collecteur van de verpondingen van de Langendijk en Steenpaal over de jaren 1695 en 1696)
Willem Marijnissen Boeren
in de helft van
– een perceel land genaamd de Hanecoppen (circa 7G) gemeen en onverdeeld met de erfgenamen van Claes Marijnissen Mangelaer nevens de stede van Niclaes Houtmans
O: de voornoemde Houtmans c.s.
Z: de erfgenamen Adriaen Mangelaer
W: Dominicus Corstiaenssen en ten dele de voornoemde Houtmans
N: ‘sherenstraat met de heide
– een perceel land (1G) nevens de stede van Pieter Costermans en de weduwe Cornelis Kerstens
O: ‘sherenstraat
Z: Willem Janssen Put
W: en N: Coostermans (sic) en de weduwe Kerstens
– een perceel bos (circa 400R) nevens Soetenbergh
O: Hendrick Jacobs

Z: de voornoemde Houtmans
W: Philip Janssen Hellemont
N: ‘sherenheide
– een perceel land of bos genaamd het Gemeenbosch
O: Adriaen Dielisse de Wael

Z: Adriaen van Steenbergen
W: Adriaen Janssen Mangelaer
N: voornoemde Houtmans
Alle percelen in het schotboek op naam van Cornelis Cornelissen Vreucht

WBA: Wouw; R1913, fol. 4v-6r


14 maart 1708
Jacobus Sanders (namens de stadhouder) en na “rechtelijcke uijtwinninge”en verkoop door Willem Marijnissen Boeren (in kwaliteit als collecteur van de “ordinaire” en “extra ordinaire” verpondingenvan de Langendijk en Steenpaal in de jaren 1703 t/m 1705)
vest
Sijmen Senten
in
Een stede land met de “huijsinge en schuure” (12 à 13G) op de Langendijk in de Neerheide. Deze stede heeft toebehoord aan Gijsbrecht Martensse Hoevenaer getrouwd met de weduwe van Andries Rommense, welke Andries Rommense de stede heeft overgenomen van Cornelis Willemse de Leeuw cum suis die die stede gekocht hadden voor het bedrag van 325 gulden contant en bijd eveste te betalen volgens conditie van 21 maart 1705 en veste van 30 mei 1705. Deze stede kwam voor dien toe aan de erfgenamen van Jacob Pieterse Ketelaer en was te aanvaarden bij de veste onder voorwaarde dat de geëxecuteerde tot St. maarten 1707 mocht blijven wonen met betaling van 15 gld. huur
O: de heide
Z: Sijmen Senten
W: Jan Hendricx Reijen
N: Dingeman Carels en Jan Hendrickx van Reijen

WBA: Wouw R1913, fol. 151v t/m 152v


10 december 1703
Govaert Janssen Ruijten (loco de drossaard)
vest (na gerechtelijke uitwinning door Willem Marijnissen Boeren als collecteur van de verpondingen op de Langendijk over de jaren 1697 en … )
de erfgenamen van Huijbrecht Drinckvelt, wijnkoopman te Roosendaal
in de helft van
– een stede land met huis en schuur (19G) op de Langendijk
– twee percelen land (3G 55R) gekomen van meester Jacob Verbeek
O: en Z: een zoekweg
toebehoort hebbende de weduwe en erfgename van Hendrik Pietersen Costermans waarvan de wederhelft toekomt Jan Cornelissen Kerstens

WBA: Wouw; R1913, fol. 87r-88r


27 januari 1705
Willem Rommens wonende op de Langendijk
vest (na overlating aan Huijbregt Drinckvelt)
Huijbregt Drinckvelt
in een perceel land genaamd den Hooghblock (circa 2½G) op de Langendijk
O: de oude Turfvaart
Z: Andries Rommens
W: en N: Jan Pieterssen van der Vliet

WBA: Wouw; R1913, fol. 94r-v


30 juli 1705
Maeijcken Janssen Luijsterburch, weduwe van Servaes van Osta (geassisteerd door haar zoon Anthonij Faessen van Osta)
vest
Huijbreght Drinckvelt
in
Een perceel land (circa 4G)) genaamd de {Hakelen} op de Langendijk, de verkoopster aangekomen op … (datum niet vermeld) van Adriaen Pieterse van Steenbergen
O: en W: de erfgenamen van Jacob Dielissen de Wael
Z: ’s Herenstraat
N: de weduwe van Willem Faluasie
Koopsom: 200 gld.

WBA: Wouw R1913, fol. 105r en 105v


14 maart 1708
Jacobus Sanders (namens de stadhouder)
vest (na gerechtelijke uitwinning en verkoop door Willem Marijnissen Boeren in hoedanigheid als collecteur van de “ordinaire” en “extra ordinaire” verpondingenvan de Langendijk en Steenpaal in de jaren 1703 t/m 1705))
Sijmen Senten
in
Een stede land met huis en schuur  (12 à 13G) op de Langendijk in de Neerheide. Deze stede heeft toebehoord aan Gijsbrecht Martensse Hoevenaer getrouwd met de weduwe van Andries Rommense, welke Andries Rommense de stede heeft overgenomen van Cornelis Willemse de Leeuw cum suis die die stede gekocht hadden voor het bedrag van 325 gulden contant en bij de veste te betalen volgens conditie van 21 maart 1705 en veste van 30 mei 1705. Deze stede kwam voordien toe aan de erfgenamen van Jacob Pieterse Ketelaer en was te aanvaarden bij de veste onder voorwaarde dat de geëxecuteerde tot St. maarten 1707 mocht blijven wonen met betaling van 15 gld. huur
O: de heide
Z: Sijmen Senten
W: Jan Hendricx Reijen
N: Dingeman Carels en Jan Hendrickx van Reijen

WBA: Wouw; R1913, fol. 151v t/m 152v


29 juni 1708
Willem en Adriaen Peeter van Hest
vesten
Jan Adriaenssen van Hest
in een huisje met zaailand en heide (circa 8G) op de Langendijk
O: ‘sherenstraat
Z: het weeskind Cornelis Adriaenssen van Hest
W: ‘sherenheide
N: Theunis Janssen van Asbroeck
Koopsom: 200 gld
In de marge aantekeningen van betaling van 24 oktober 1712 en 3 januari 1718. 1712: Pieter Willemssen van Hest, Jacob Willemssen van Hest voor hun zelf en voor hun moeder Janneken Jans, weduwe van Willem van Hest en voor Jan en Adriaen van Hest hun broeders

WBA: Wouw; R1913, fol. 159


28 november 1708
Stadhouder Govaert Hermanse van der Beeck
vest (na rechterlijke uitwinning en verkoop van 2 april 1708 door Willem Marijnissen Boeren als collecteur van de verpondingen van Langendijk en Steenpaal over de jaren 1703, 1704 en 1705)
Govert Potters, borgemeester van Wouw namens de gemeente Wouw
in
– land en bos in verschillende percelen (circa 17G 108R) op de Langendijk
O: en N: ‘sherenwildert
Z: Merten de Meulder
..: Cornelis Vrugt
– een bosje (1G 211R) op de Langendijk
O: Anthonij Ruiten
Z: de wildert
W: en N: de erfgenamen Huijbregt de Wolf
– een eikenbosje (1G 246R) op de Langendijk
O: rentmeester de Pauw
W: en N: ‘sherenstraat
Z: Huijbregt de Wolf

WBA: Wouw; R1913, fol. 163v-164v


19 maart 1709
Geertruij Boenders weduwe van Anthonij Houtmans als lasthebber van Maria Houtmans weduwe van Adriaen Tuijlders, beiden wonende te Bergen op Zoom voor hun zelf en als lasthebber van hun zuster Catharina Houtmans wonende te Brussel; item van Anthonetta van der Vloet X Johan van Hijnsbergen jegenwoordigh uijtlandigh, item van Martinus Crueijer, mr chirurgijn X Dina Houtmans; item Adriaen vermaes X Catharina Houtmans en van Andreas de Lij, schepen van Bergen op Zoom die lasthebber is van Anthonij van den Bergh en Caerel Brusselman X Anna Catharina van den Bergh beiden wonende te Turnhout (procuratie notaris L. van Zambeek van 18 juni 1707) als erfgenamen van Niclaes Houtmans zijn een contract van afstand aangegaan met de erfgenamen van Jan Janssen Maes en zijn echtgenote Hendricxken Anthonissen Stoot van 11 maart 1709
vesten
Willem Marijnissen Boeren, wonende op de Langendijk
in een stede alnd in zes percelen (circa 13G) op de Langendijk
Belast met een rente van 4 gld/jr aan de Armen van de Achterstraat te Roosendaal
Koopsom: ….

WBA: Wouw; R1913, fol. 166v-167v


19 maart 1709
Corstiaen Claessen Mangelaer, wonende onder Roosendaal
vest
Willem Marijnissen Boeren, wonende op de Langendijk
in een perceel zaailand voor desen bos geweest sijnde (2G 38R) op de Langendijk
O: de straat
Z: en W: Mattijs Mattheus Domis
in huur bij Pieter Janssen Boghaerts tot drie viertelen boeckquijt per jaar
Koopsom: 96 gld.

WBA: Wouw; R1913, fol. 167v-168


25 juni 1709
Jacobus Sanders namens de drossaard
vest (na rechterlijke uitwinning door Josephus Polion wonende te bergen op Zoom ter verhaal van 300 gld plus interest)
Josephus Polion
in een stede land met huis, schuur en veredere timmeragie in drie perclen aan malkanderen (circa 12G) op de Langendijk
O: ‘sherenheide
Z: en W: de erfgenamen Niclaes Houtmans
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 325 gld.

WBA: Wouw; R1913, fol. 175r-v


14 december 1710
Adriaentien Goortsen Huijgens, nagebleven weduwe van Jacobus Dielen de Wael mitsgaders Adriaen Dielen de Wael als voogt ende Dielis Passcaet als toesiender van het onmondig weeskind van Jacob Dielen de Wael ende Adriaentien Govert Huijgens geassisteerd door weesmeesteren
vesten
Rommen Cornelis Rongens (sic)
in
¾ part van een stede land met huis en schuur (circa 8G) op den Langendijk
koopsom: 824 gld. onder voorwaarden: de koper moet de 5 jaar huur die Rommen Cornelis Rommens heeft gedogen. 
In de marge een aantekening van 26 juli 1723. Het weeskint Dielis Jacobs de Wael, nu bejaerd, verklaart dat alle termijnen betaald zijn.

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img53-54}


30 december 1710
Huijbregt Drickvelt wonende te Roosendaal
vest
Jan Cornelissen Kerstens
in de helft van een stede land met huis en schuur (circa 20G) op de Langendijk in verscheidene percelen waarvan de wederhelfr de koper toekomt
Koopsom: 150 gld (voor de helft)

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img58 en 59}


20 april 1711
Jan Cornelissen Bogaerts wonende te Zundert en enige erfgename van Cornelis Bogaerts
vest
Marijnis Cornelissen Rossen
in een stede land met huis en verdere timmer (circa 12G) op de Langendijk
O: Marten Pieterssen Geenen
Z: de weduwe Cornelis Janssen Maes en ‘sherenheide
W: de gemeente Wouw
N: de Rijsbergsebaan
Belast met: 250 gld aan de Diaconie Armen van Roosendaal
Koopsom: 250 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img75 en 76}


9 juni 1711
Pieter Faessen van Osta voor de ene helft
en
Geert Janssen van Nispen als voogd en Jan Faessen van Osta als toeziender van de kinderen van Mariken Pieters van Nispen waarvan vader is de voornoemde Pieter Faessen van Osta en als lasthebber van de weesmeesters
vest
Corstiaen Claessen Raets
in een perceel land (5G) op de Langendijk
O: het erf van de koper
Z: Cornelis Stuckers
W: en N: ‘sherenstraat
Koopsom: 450 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img77r-v}


17 oktober 1712
Cathalijn Janse Ketelaer, weduwe van Willem Rommens, wonende in de Neerheide op de Langendijk voor de ene helft en Huijbregt van Gils als voogd van de minderjarige kinderen van Willem Rommens voor de andere helft
vesten
Steven Corn(elissen) Rossen
in
Een stedeken land met huis en timmer (12G) op de Langendijk
Koopsom: 195 gld.

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img114-115}


13 december 1712: tekst controleren
Hendrik van Pelt, notaris en procureur als lasthebber (procuratie van 10 december 1712 schepenen te Roosendaal) van Catharina Hanecops, weduwe van Huijbregt Drinkvelt wonende te Roosendaal voor de ene helft en voor een kindsgedeelte en als lasthebber van Mara Haegendijck weduwe van Pieter Drinckvelt en als lasthebber van Johannes Delffziel, koopbrouwer te Breda, als voogdesse van en toezeinder van het weeskind van Pieter Drinckvelt waarvan moeder is de voornoemde Maria Haegendijck en Adriaen Drickvelt; allen als erfgenamen van Huijbregt Drinckvelt
vesten
Adriaen Marijnissen Hoendervangers
in een stede land met huis en schuur genaamd Rommen Andriessenstede (circa 20G) op de Langendijk

O: ‘sherenheide
Z: de erfgenamen Cornelis Janssen Ketelaer
W: Snolleven
N: de {…}
Koopsom: 2.200 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img117-118}


2 juli 1713
Samuel van der Hagen, predikant te Nispen als kerkmeester en Johan Mouwen als lasthebber (procuratie van 28 juni 1713) van schout en schepenen van Roosendaal en gemachtigd door pastoor {F.} Knobbaerts en schepenen van Essen op 19 juli 1713
vesten Pieter Adriaens op Heijbeeck
in een perceel land (circa 4½G) op de Langendijk aangekomen de ene helft van de Armen van Nispen en de Armen van Essen
O: en Z: Matthijs Hartogh
W: ‘sherenbaan
N: Pieter Adriaenssen {Ha….}
in huur tot half mei 1714 bij Adriaen Janssen Tamboer volgens conditie van half maart 1713

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img143-145}


1 januari 1714
Cornelis, Jan en Huijbregt Willemssen de Leeuw voor hunzelf en zich sterk makende voor hun zusters Pieternella en Anna Willemssen de Leeuw
vesten
Pauwels Dielen de Wael
in
– een perceel zaailand genaamd den Spoorblock (circa 2G)
O: en Z: Dingeman Saaren
W: Sijmon Senten
N: Jan Hendricxssen van Rijen
– een peerceel land genaamd den Vaert (circa 1G) gelegen westwaarts aan het vorige perceel
O: Jan Hendr. van Rijen
Z: “hun”andere erven
W: Lodevicus de Doncker
N: Adrien Marijnis Hoendervangers
Samen circa 3G
Koopsom: 125 gld.
WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img159}


27 april 1714
Joris Leijs, tavernier te Wouw als lasthebber (procuratie van 12 maart 1714 voor schepenen van Roosendaal) van Dingena van Rijen, laatst weduwe van Johannes {Eijsse} wonende te Breda
vest
Johan Swaens, substituut secretaris van Roosendaal
in een perceeltje schaarbos (circa 400R) op de Langendijk
O: en N: Cornelis Reijers
Z: Cornelis Janssen Rommens
W: de straat
Koopsom: 65 gld
WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img172-173}


5 februari 1715
Lauwerijs de Wolf
vest
Cornelis Jan Rommens
in een perceel zaailand genaamd het Ruijghstuckbosch (2G 224R)
O: een bruikweg
Z: Willem Tappers
W: Rommen Cornelissen
N: Franchoijs Otgens
Koopsom: 305 gld.

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img187-188}


15 augustus 1715 {tekst controleren}
Cornelia en Johanna Otgens, bejaarde jd
vesten
Anna van Aert weduwe van Hendrick Otgens en als voogdesse van Joseph van Huijsen ipv Jospeh Huijsen die zijn vader was
in
een perceel heideland genaamd de Schans
Koopsom: om niet (onder voorwaarde dat de geveste de lasten betaald) (tekst controleren)

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img197}


15 oktober 1715
De erfgenamen van Huijbregt Drinckvelt en Catharina Hancops gewoond hebbende te Roosendaal (hebben ten einde verhaal te halen van 2.200 gld die Adriaan Hoendervangers hun nog schuldig is volgens veste van 13 december 1712; met verwijzing naar een contract van 9 april 1715 te Roosendaal) op 19 februari beslag gelegd op
een stede land met huis, schuur en verdere timmeragie (circa 28G) met bomen, schaarhout en veldvruchten op de Langendijk
O: de heide
Z: de erfgenamen van Cornelis Janssen Ketelaer
W: Snolleven
N: de Langendijk
WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img198-200}


15 november 1715
Steven Cornelissen Ketelaer
vest
Cornelis marijnissen Rossen
in vier percelen land genaamd het Cleijnveldeken, den Grooten Eeckelblock, den Agtersten Eeckelblock en het Brantvelt samen 3½G op de Langendijk
O: Philip Adriaenssen Hellemont en ten dele de waterloop
Z: Niclaes Marijnissen Mangelaer
W: Jan Meertenssen
N: Cathelijn Cornelissen Ketelaer met halve dreef
Koopsom: 60 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img200}


11 juni 1718
Joris Leijs, gemeenteman van Wouw als lasthebber (procuratie van 31 maart 1718 voor schepenen van Roosendaal) van Elisabeth van Peer wonende te Ieper
vest
Johan Swaens, substituut secretaris van Roosendaal
in een perceel zaailand (circa 2G) op de Langendijk gekomen uit de mast van Cornelis Pietersse van Hove
O: en Z: ‘sherenweg-of vroente
W: en N: Adriaen van Pul
Koopsom: 20 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img224-225}


10 juni 1720
Jacob Anthonij Kerstens zoon van Anthonij Jacob Kerstens en Stoffeltje Niclaessen Mangelaers gewoond hebbende op Vroenhout onder Roosendaal
vest (volgens donatie inter vivos onder voorwaarde dat de gezusters alle kosten betalen)
Anthonetta en Cornelia Engelen zijn zusters van halve bedde voor wie compareerde Jan Moerkins als voogd van de gezusters
in
1/8 part dat Jacob Anth. Kerstens verkregen heeft in een stede in de Neerheide op de Langendijk

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img247}


23 juni 1721
Voorafgaande aan de vestakte een akte van schenking gepasseerd voor notaris van Pelt van 22 mei 1721
Josina Hanecops, meerderjarige jd schenkt om uitsonderlijke redenen haer daer toe moverende aan Adriaen van Dun, insinjeur en vaendrigh ten dienste deser lande
een stede land met de plantage en huis, schuur etc (circa 28G) op de Langendijk nog in huur bij Cornelis Pieterse Luijsterburgh

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img258-259}


21 april 1722
Denis van Est, Paulus Dielen de Wael X Anneken Adriaenssen van Est, Pieter Jansz van Est voor hem zelf en als voogd van de minderjarige kinderen van Johan van Est, Pieter Dingemans van Est, Johan Jansz Elias X Cornelia Dingemans van Est, Janneken Anthonissen Brant, weduwe Jan Adriaenssen van Est en Antonie van Est; allen samen erfgenamen van Adriaen Pieterssen van Est
vesten
Dirk van Soeren, koopman te Roosendaal
in een stede land met huis, schuur en verdere timmer (circa 18G) op de Langendijk
O: ‘sherenstraat
Z: Aert Mattheussen van Baerle
W: en N: Hendrick Stadhouders
Nog in huur bij bovengenoemde Paulus Dielen de Wael
Koopsom: 370 gld

WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img271-272}


8 januari 1715 tekst controleren
Jan Michielsen Bové
vest
Willem Marijnissen Boeren
n een huis met verdere timmeragie (circa 6G) met het hout en bomen en mest (tot mei 1715) alsmede het boek en stro
O: ‘sherenwaterloop
Z: Philip Hellemont
W: Catelijn Cornelissen Ketelaers
N: Paulus Dielen de Wael
De koper moet gedogen de 14 jaar huur van Willem Marijnissen Boeinck (10 gld/jr)
Koopsom: 200 gld
WBA: Wouw; R1914, ongefolieerd {Img274-275};


1 april 1710
Willem Rommens, wonende op de Langendijk
vest
de heer Huijbregt Drinckvelt, coopman in wijnen etc., wonende te Roosendaal
in
circa 2G zaailand uit de stede van Rommen Andriessen op de Langendijk genaamd het Leegstuck
O: de heer Lodevicus Donckers, daer aen de hegge met twee voet hools
W: en N: sijus heren vercoopers andre erve
koopsom: 100 gld.

WBA: Wouw; R1914


16 december 1722
De weduwe Dingeman Saren van Gorp voor de ene helft en Catrina en Janneken Dingemanse van Gorp en zich sterk makende voor Cornelia Dingemanse van Gorp voor de andere helft
vesten
sr Dirk van Soeren in de helft van 10G land op de Langendijk
O: Lodevicus de Donckere
Z: de weduwe Jan Hendr. van Rijen
W: Lodevicus de Donckere
N: Adriaen Pietersen van Hest
Koopsom: 105 gld (voor de helft)

WBA: Wouw; R1915, fol. 8v-9r


19 juli 1723 {sic}
Borgemeester Willem de Bruijn na rechterlijke uitwinning en verkoop door de gerechtsbode onder Roosendaal namens J. de Lij als ingaarder van de verpondingen over de jaren 1718, 1719 en 1720
vest
de gemeente Wouw
in de landerijen op de Langendijk van Passechier Schijven
Koopsom: 80 gld.

WBA: Wouw; R1915, fol. 40v-41v


9 november 1723
Borgemeester Govaert Lindertse van der Beek, namens de regenten van Wouw
vest (volgens koopconditie van 1 oktober 1723)
Marijnis Huijbregtse van Gils voor wie compareerde Huijbregt van Gils
in
een stedeke land met huis, schuur en verdere timmer (circa 17G)
Koopsom: 150 gld

WBA: Wouw; R1915, fol. 23v-24v en R1916, ongefolieerd {Img11-12}


23 juni 1724
Isabella Brouwers, weduwe en erfgename van Jan Bervoets, en mr Guilljelmo van Det Cruijssen als voogd van Arnoldus Peeters, wonende binnen Antwerpen
vesten
Willem Boeren
in een huis, schuur en verdere timmer met de heide en landerijen (circa 30G) met de bomen en eikenhout daarop staande, nog in huur door Cornelis Seps
Koopsom: 500 gld
WBA: Wouw; R1915, fol. 37r-v


18 juli 1724
Borgemeester Johannes Wissels na gerechtelijke uitwinning door J. de Lij als ingaarder van de verpondingen over de jaren 1715, 1718, 1720 en 1721
vest
de gemeente Wouw
in de landerijen van Pieter Suijkerbuijk op de Langendijk
Koopsom: 80 gld.

WBA: Wouw; R1915, fol. 38r-v


18 juli 1724
Borgemeester Johannes Wissels, na rechterlijke uitwinning door J. de Lij als ingaarder van de verpondingen over de jaren 1715, 1718 en 1720 en na beslaglegging door Huijbregt de Bont als deurwaarder van de Staten der Verenigde Nederlanden
vest
de gemeente Wouw
in de landerijen op de Langendijk van Jan Rossen
koopsom: 150 gld.

WBA: Wouw; R1915, fol. 40r-v


23 december 1724
Borgemeester G. L. van der Beek
vest ( na rechterlijke uitwinning door J. De Lij als ingaarder van de verpondingen over de jaren 1718, 1720, 1721 en 1722)
de gemeente Wouw
in de landerijen van Cornelis Schobben en zijn erfgenamen
Koopsom: 50 gld

WBA: Wouw; R1915, fol. 51r-v


16 april 1726
Willem van de Riet wonende te Roosendaal als lasthebber (procuratie van 8 april 1726 voor notaris Jan Klaus te Middelburg) van Huijdemans Intvelt X Maria den Braber en van Cornelia den Braber weduwe van Pieter Voordemast, beiden wonende te Middelburg als kinderen en erfgenamen van Janneken van Asbroek verwekt door Anthonij den Braber. Ook wordt een akte getoond (gedateerd 11 januari 1719 weeskamer van Middelburg 1719) dat de wees van Cornelia den Braber is verwekt door Pieter Voordemast. Mede compareert Maria den Braber.
vesten (volgens koopakte van 27 maart 1726)
Hendrik van Pelt
in een huis, schuur met circa 16G heide en land aan de Zundertsebaan op de Langendijk
O: de kinderen Jacobus Vresewijk
Z: Cornelis Raats
W: Willem Marijnissen Boeren
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 355 gld.

WBA: Wouw; R1915, fol. 65v-66v


10 januari 1727
Adriaan Volkers als lasthebber (procuratie van 19 december 1726 notaris van Pelt) van Josina Hanecops meerderjarige jd wonende te Roosendaal
vest
Nicolaas Thieboel, schepen van Roosendaal in een stede op de Langendijk die door Anthonij Faessen van Osta tot eind december 1726 wordt gehuurd
1e in een stede land met huis, schuur en verdere timmeragie met bomen, schaarhout en landen (circa 68G) waaronder enige leengoederen
2e Nog een perceel land (4G) met bomen bij die stede
Koopsom: 2.500 gld.
WBA: Wouw; R1915, fol. 14r-v


9 maart 1728
Daniel de Loij X Maria Brouwers, Pieter van den Bergh X Margarita Brouwers, Jan Cornelis Joossen X Teuntie Dingemans Schrauwen tevoren weduwe van Cornelis Brouwers, Johannes Wissels als borgemeester (op heden geauthoriseerd door weesmeesteren) namens de wezen van Pieter en Joris Brouwers
vesten
Marijnis Brouwers
in een huis, schuur met erf en verdere timmer op de Langendijk (samen circa 20G)
Koopsom: 1.575 gld Met in de marge aantekening van betaling
WBA: Wouw; R1915, fol. 95r-v


15 december 1728
Jan van den Ende (X Maria Dielen de Wael)
vest
Dingena Wouterse van Overvelt, weduwe van Jan Cornelissen Kerstens
in
Een perceel land genaamd Panissenvelleken (1½G) op de Langendijk
O: juffrouw Tappers
Z: de kinderen van Dielis Adr(iaansen) de Wael
N: de weduwe van Marijnis Boeren
W: Jan Mangelaers
Aert Jansen van Gastel was huurder tot St. Maarten 1729
Koopsom: 165 gld.

WBA: Wouw R1916, fol. {180r}


9 februari 1730
Janneken Janssen Schrauwen, weduwe Cornelis Hertogh voor de ene helft
en
Cornelis Rossen, Jan Cornelissen Hertogh voor hun zelf als voogd en toeziener van haar minderjarige zusters met name Adriaentje en Maria Hertogh , {…. Hertogh} en zich sterk makende voor Anneken, Martinus en Dirk Hertogh, te samen kinderen van voorzegde Cornelis Hertogh
vesten
Willem de Keijser; koopman in wijnen, wonende te Roosendaal
in
1e een huis en verdere timmer met de aangelegen landen (circa 20 à 24G) op Steenpaal onder Wouw
O: de erfgenamen van Antonij Jacob Huijgens
Z: en W: een zoekweg ten dele
W: de vaart
N: een zoekweg genaam de Dreve
2e een perceel bosje genaamd de Geer
O: ‘sherenstraat

Z: ‘sherenven
W: Adriaen Pieterssen Brouwers
N: een zoekweg
3e een perceel land
O: de vaart
Z: Adriaen Pieterssen Brouwers en ten dele een zoekweg
W: een zoekweg
N: ‘sherenstraat
4e een perceel land (217R uit 4G 290R) op de Langendijk onder Wouw
5e een bos (2G 72½R) op de Langendijk onder Wouw
O: Matteijs Mattheussen Domis
Z: Jan Willemsse
N: Cornelis Rommensen
Koopsom: 950 gld.

WBA: Wouw; R1915, fol. 131v-132v


9 mei 1731
Pieter Wijmans X Antonetta van Buurste
vest
Marijnis Brouwers en Jan Cornelissen Joossen
in
een stede land met huis en timmer en heide (circa 20G) op Steenpaal
Koopsom: 400 gld Nog belast met een schuldbrief van 200 gld aan Dingeman Schrauwen

WBA: Wouw; R1917, ongefolieerd {Img5}


 

17 april 1736
Paulus M. Rommens
vest
de gemeente Wouw (voor wie compareerde stadhouder de Groot)
in 1/4 part in een huis en verdere timmer met de landen op de Langendijk (…G) zoals de verkoper aangekomen bij verkoop van 8 oktober 1735 en veste van 22 november 1735
Koopsom: ….

WBA: Wouw; R1917, ongefolieerd {Img75}


Ongedateerde en niet ondertekende akte tussen 23 januari 1738 en 8 februari 1738
Huijbregt Maas, Cristjaen Raats, weduwnaar van Janneken Maes, Teuntje Maas weduwe van Geert Hopmans, Govert Dogge X Anna Maas, Steve Rosse als voogd en Cristjaen Raats als toeziener van de kinderen van Sijke Cornelisse Maas waar vader van was Marijnis Rosse, Cornelis en Adriaen Goorden als voogd en toeziener respectievelijk over hun minderjarige broeder en zuster die kinderen zijn van Dingena Cornelisse Maes
vesten
Willem Marijnissen Boeren
in een huis met verdere timmer en verscheidene percelen land (circa 20G) op de Langendijk
Koopsom: 300 gld

WBA: Wouw; R1917 {Img107}


30 december 1739
Janneken Anthonissen Brant, weduwe van Johan Adriaenssen van Est voor de ene helft en Pieter en Anthonie van Hest voor hemzelf en voornoemde Pieter Janssen van Hest als voogd van zijn minderjarige zusters met name Anneken, Elisabeth en Cornelia van Hest en de voornoemde Pieter Jans van Hest nog als voogd van Dingeman Dingemans van Hest, minderjarige zoon van Dingeman van Hest voor de andere helft
vesten
Cristiaen Raets
in een stede land met huis, schuur en timmer op de Langendijk
O: ‘sherenstraat
Z: Dirk van Soeren
W: Adriaen van Dun
N: ten dele de erfgenamen van Antonie Jans van Asbroek
Koopsom: 175 gld met in de marge aantekening van betalingen.

WBA: Wouw; R1915, fol. 6v


2 februari 1740
Jan Schijven X Janneken Raets, Pauwels Deckers X Pieternella Raets, Jan Maes X Elisabeth Raets
vesten
hun zwagers Mattijs, Cornelis en Marijnis Raets
in een huis met circa 40G land op de Langendijk
Koopsom: … Met schuldbrief

WBA: Wouw; R1917 {Img135}


22 november 1735
Johan Sanders als lasthebber van juffr. Anna Cornelia Engelen
vest
Pauwelus {Corn(elissen)} Rommens in ¼ part in een hoefke land gelegen op de Langendijk (circa 24G oft soo groot of clijn als ’t selve gelegen is) {10 Gld het gemet}

WBA: Wouw R1917


18 april 1744
Dingeman Rossen als mede gelaste van zijn broeder Pieter Rossen, Nicolaas Hertogh X Cornelia Rossen, Wouter Bogaers X Johanna Rossen en zich sterk makende voor Marijnis Cools X Marie Rossen allen kinderen en erfgenamen van Marijnis Rossen
vesten (volgens onderhands koopcontract van 9 januari 1744)
Cornelis Seps
in een huis, schuur, achterhuis, schaapskooi met boomgaard hof en werf en dertien percelen land op de Langendijk
Koopsom: 425 gld en nog belast met een hypotheek van 150 gld.

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img86}


20 oktober 1744
Borgemeester de Groot, namens de gemeente Wouw
vest (volgens koopcontract van 13 juli 1743)
Marijnis Brouwers
in land op Steenpaal dat in het schotkohier op naam van Adriaen Staeijmans staat
Koopsom: 74 gld
In de marge staat dat secretaris A. de Groot als collecteur het gehele bedrag ontvangen heeft op 16 november 1758

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img92}


31 augustus 1745
Janna Catrina van Elsacker
vest
Cornelis en Dielis Boeren
in
een perceel land (2G) op de Langendijk
Koopsom: 70 gld.

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img108}


{datum …}
Adriaan Hartogh voor hem zelf en zich sterk makekende voor zijn zuster Adriaentje Hartogh, Pieter Goossen X Maria Hartogh, Jan van Eekelen X Barbara Hartogh, Hendrik van Aert X Cornelia Hartogh en Geert Denis Nuijten X Dingena Hartogh; alsmede voornoemde Adriaen Mattijssen Hartogh als voogd van de minderjarige kinderen van Dingeman Nuijten en Elisabeth Hartogh (akte van voogdij van 16 december 1746) allen als kinderen en kindskinderen van Mattijs Hartogh en Anthonetta Paesens Lauwerens
vesten (volgens koopakte van 16 december 1746
Hendrik van Aert
in een huis, schuur met 29G land onder Wouw, Nispen en Essen waarvan onder Wouw en Nispen het huis en 14G land
Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img118}


6 mei 1747
Anneken Adriaensz van Est weduwe van Paulus Dielen de Wael voor de ene helft en Chriaen Caniers X Cornelia de Wael, Hendrik Roelen X Willemina de Wael en Nicolaes van Capelle X Pieternella de Wael voor de andere helft
vesten (volgens koopakte van 13 februari 1747)
Willem van Rijen
in een perceeltje land genaamd de Vaertkant (circa 1G) aan de Vaartkant op de Langendijk
Koopsom: 90 gld
WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img119}


12 november 1749
Pieter en Cornelis Hartog, Pieter Pieter Molenschot X Maria Anna Hartog
vesten (volgens koopakte van 9 juni 1749)
Anna Dingemansse Sgrauwen, weduwe Marijnis Brouwers
in een hoefje bestaande uit huis, schuur en verdere timmer met circa 20G zaai-en weiland annex malkanderen op Steenpaal
Koopsom: 500 gld

WBA: Wouw; R1918, ongefolieerd {Img155}


{datum}
Frans Verbraak (X Catrina Cornelisse van Pul)
vest
zijn zwagers Willem, Adriaan en Marijnis Corn(elissen) van Pul voor wie {mede} compareerde Willem van Pul
in
¼ part van een htoefje land gelegen op de Langendijk (22G}

WBA: Wouw {R1918} (fiche 59)


21 december 1750
Cornelis van Osta, mr kleermaker, wonende binnen Roosendaal, als lasthebber van Elisabeth Rommense, weduwe Antonij Faesse van Osta, wonende binnen Roosendaal
vest (volgens koopakte van 4 december 1750; notaris L. Sanderus {N6774-837} te Roosendaal)
Cornelis Cools, wonende op de Langendijk onder Wouw
in de volgende percelen op de Langendijk onder Wouw
1e Een perceel zaailand genaamd het Plesbos (circa 4G)
2e Een perceel zaailand genaamd Mokensbos (circa 1G)
3e Een perceel genaamd het Agterste Mokenskensbos (1G)
4e 5G zaailand en heide genaamd Huippenbos
Koopsom: 302 gld.

WBA: Wouw; R1919, fol. 19r-v


9 maart 1754
Borgemeester, schepenen en gemeentemannen van Wouw
vesten (volgens koopconditie van 5 mei 1753)
Cornelis Boeren
in
twee percelen zaailand beide gelegen op de Langendijk
Het eerste perceel genaamd het Middelste Eesterbosch (circa 1G)
O: Willem Boeren
Z: en W: de koper
N: het volgende perceel
Het tweede perceel mede genaamd het Middelste Eesterbosch (circa 1G)
O: Willem Boeren
Z: het voorgaande perceel
W: en N: de koper
Koopso: 65 gld

WBA: Wouw; R1919, fol. 75r-v


26 april 1754
de heer Willem van Hout als lasthebber van juffrouw Martijntje vann Soeren (volgens akte van procuratie van 11 augustus 1750 voor notaris Sanderus te Roosendaal)
vest (volgens publieke verkoping van 6 februari 1754)
Adriaen Janssen Vergouwen, wonende op de Langendijk onder Wouw
in
Een aantal percelen op de Langendijk onder Wouw
1e een perceel zijnde de huisakker (1G 233½R)
O: ‘sherenstraat
W: het volgende perceel
Z: half straatje
N: … (sic)
2e een perceel land genaamd Boschbloksken (1G 150R)
O: het vooorgaande perceel
W: het volgende perceel
Z: half straatje
3e een perceel land genaamd de Lachuijt (1G 222R)
O: het voorgaande perceel
W: het volgende perceel
Z: half straatje
4e een perceel land (1G 66R)
W: het volgende perceel
5e een perceel land genaamd de Heuvelaar (1G 4R)
O: het vorige perceel
6e een perceel land genaamd t Bomenvelt (2G 20R)
O: het vorige perceel
W: de halve staalkant
7e een perceel land (1G 137R)
O: het volgende perceel
8e een perceel land genaamd de Groote Heuvel (1G 225R)
O: het volgende perceel
W: het voorgaande perceel
9e een perceel land genaamd den Hoogen Blok (1G 233R)
O: het volgende perceel
W: het vorige perceel
10e een perceel land genaamd het Velt (1G 35R)
O: het volgende perceel
W: het vorige
11e een perceel land genaamd Grijsen Blok (1G 11R)
O: het volgende perceel
W: het vorige perceel
12e een perceel zijnde de boomgaard ende het weijken daer teijnde (1G 286R) waerop eertijts een huijsinge, schuure en verdere timmer gestaen heeft:
O: ’sherenstraat

W: het vorige perceel
13e een perceel genaamd den Groote Saar (3G 4R)
14e een perceel genaamd Tanneken Blok (2G 224½R)
Samen 24G 224½R
Koopsom: 230 gld

WBA: Wouw; R1919, fol. 82v-83v


20 februari 1761
Pieter en Adriana van Gils, Jan de Roeij X Janna Valckeburg en Maria Gijsbregtse Valckebergh als erfgenamen van Huijbregt van Gils en Pieternella van Oirschot
vesten (wegens donatie intervivos)
Jan van Gils
in
4/5 part in een huisje met circa 5G land en heide op de Langendijk
O: de Antwerpse Baan
W: en Z: de heide
N: Cornelis Boeren
Onder voorwaarden dat Jan van Gils de verpondingen, chijnsen en openstaande schulden voor zijn rekening neemt.

WBA: Wouw; R1920, fol. 8r-v


24 augustus 1761
Jan Janse Lasarums, wonende in Zegge
vest (wegens verkoop uit de hand, volgens koopconditie van 21 juli 1761)
Cornelis Boeren, wonende op de Langendijk
in
Een perceel land genaamd de Krob (circa 2G) gelegen op de Langendijk
O: de erfgenamen Aert van Gastel
Z: en W: koopers andere erve
N: het weeskind van Willem Boeren
Koopsom: 115 Gld

WBA: Wouw; R1920, fol. 24r-v


1 oktober 1762
Cornelis Joris Seps, wonende op de Langendijk onder Wouw
vest (wegens verkoop uit de hand van 2 augustus 1762)
zijn zwagers Pieter Crijnen en Lindert Hoendervangers
in
1/3 part van een huisje staande op 100R chijnserf van de markies van Bergen op Zoom gelegen op de Langendijk bij het gerecht, als mede 1/3 part in een huisje daar tegenover op 75R cijnserf van de markies
O: Krampenloop
Z: W: en N: ‘sherenwildert bij de limite van Roosendaal
de overige 2/3 parten behoren aan de kopers
Koopsom: 50 Gld

WBA: Wouw; R1920; fol. 34v-35r


20 juli 1764
mr Joseph de Backer, wonende te Roosendaal als lasthebber van Marijnis Braet in eigen naam en als lasthebber van zijn zuster Maria Braet, weduwe van Aert Cortsmit en nog van zijn halfzuster Margo Konings, weduwe van Matthijs Goorden voor 3/6 part of helft; item voor Cornelis van Gastel als testamentaire voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Soetje Braet (X wijlen Jan Wijten), met name Wouter en Janneke Wijten als mede het minderjarige kind verwekt door Adriaen Konings genaamd Wouter Konings voor 2/3 parten in de wederhelft en als lasthebber van Adriaen Hertog als door Cornelis van Gastel gesubstitueerde voogd over de twee kinderen van wijlen Petronella Braet (X wijlen Cornelis Mangelaers) voor het resterende 1/3 part in de wederhelft allen mede-erfgenamen van Cornelis Marijnissen Boeren volgens procuratie van 9 april 1764 voor notaris S. Bosschart)
vest
doctor Jan du Toij, medicinae doctor te BoZ
1e een perceel land (1G 161R) uit 8G 75R, genaamd Vreugde Velleke
O: de kinderen Jan Kerstens
Z: de koper

W: de erfgenamen Cornelis Boeren
N: idem
2e een perceel bosland gelegen aan de vaart (1G)
O: de vaart
W: en Z: de koper
N: de erfgenamen de heer van Dun
Koopsom: 100 Gld

WBA: Wouw; R 1920, fol. 61v-62v


8 juli 1765
Hendrik van Gastel, wonende onder Roosendaal
vest (volgens onderhandse verkoop van 21 mei 1765 voor schepenen van Wouw)
Adriaaentje Kerstens
in
Een perceel zaailand op de Langendijk (2G) ganaamd den Vijverblok
O: Jacobus Rommens
Z: de koperesse
W: de heer du Toict
N: Dielen Rommens
Koopsom: 200 Gld

WBA: Wouw; R 1920, fol. 81v


10 mei 1768
Cornelis van Opdorp en Jan Francis Elst (X Cornelia van Opdorp)
vesten (wegens openbare verkoop van 13 april 1768 voor schepenen van Roosendaal)
Gerardus van Pelt en Machiel de Haime voor hun zelf en voor Dominicus van Opdorp
in
2/5 parten in 3G bos en circa 1G 50R land aan malkanderen op de Langendijk
W: de Santstraat daar half aan behorende volgens schotquohier
O: … (sic)
Z: de heer doctor du Toij
N: ‘sherenstraat
Koopsom: 68 Gld.

WBA: Wouw; R1920, fol. 141v


5 mei 1772
Jan de Leeuw (X Johanna Raats), Matthijs en Marijn Raats
vesten (volgens koop uit de hand op 15 april 1772 voor schepenen van Wouw)
Johan du Toij, medicinae doctor wonende te Bergen op Zoom
in
Een perceel land (3G) gelegen op de Langendijk
O: en W: de heer koper
Z: en N: Dirk Lassoij en Cornelis Schoonen
Koopsom: 240 gld

WBA: Wouw; R1920, fol. 208v


19 mei 1772
Marijn Raats, Steven van Hijst (X Catharina Luijsterburg, eerder weduwe en erfgename van Cornelis Raats), beiden wonende te Roosendaal, voor hun zelf en als lasthebber van Matthijs Raats wonende op de Langendijk onder Wouw

vesten (volgens koopconditie van 22 april 1772 voor schepenen van Roosendaal)
Geert Joren
in
Een huijs, schuur en verder timmer (ca 73G 70R) zaai,-wei,-en heideland waarvan 37G 121R schotbaar land zoals in het schotquohier fo. 63vso en 64r is bekend; de hoeve en lande allen op de Langendijk
Koopsom: 2.759 gld.
Met in de marge een verklaring van 8 februari 1779 door 1e Marijn Raats namens zichzelf en in hoedanigheid als voogd van de kinderen van wijlen Cornelis Raats en 2e Pieter Talboom (X Anna Nuijten) voor zich zelf en namens zijn broers en zusters als erfgenamen van wijlen Corn. Matthijs Raats dat Geert Jooren het restant betaald heeft.

WBA:Wouw; R1920; fol. 209r


22 juli 1772
de weledelgestrenge heer Laurens Pels, rentmeester van de geestelijke goederen van Stad en Baronie van Breda (X vrouwe C.G. Tieboel) voor zich zelf en als lasthebber van de weledelgestrenge heer Nicolaas Cornelis Tieboel, capitain ingenieur ten dienste deeze landen in garnizoen te ’s Hertogenbosch (volgens procuratie gepasseerd voor notaris Willem Hendrik Pels van 13 juli 1772 te ‘s Hertogenbosch) en als lasthebber van de heer Cornelis Jacobus Tieboel, medicinae doctor (volgens procuratie gepasseerd voor notaris Klaas Schoorl van 20 november 1764 binnen Purmerend) en de weledelgestrende heer Theodorus Drabbe (X vrouwe Johanna Tieboel)
vesten (volgens een verkoop uit de hand te Roosendaal op 22 juni 1772)
mr Gerard Willem Motman
in
een steede met de aenhorende landerijen en timmeragie als weijlanden, bosschen, dreeve met alle de plantagien soo van boomen als schaarhout op de Langendijk in de Neerheide. Groot onbegrepen de mate en sulks voetstoots en {…..} zoodanige groote met al zodanig regten eigendom als de verkoper de voorn. Steede cum annex is hebben verkregen en in vrije eijgendom sijn {poiserende} en anders of verders niet Sijnde de gesamentlijke verkooperen voor soo veel van noode bij speciale acte verleend bij den Ed. Mog. Souverijne Rade van Brabant in dato 28 april 1772 tot het doen van deze verkoop geauthorisserd werd
koopsom: 1800 gld.

WBA; Wouw; R1920, fol. 212r-v


12 februari 1773
Godefridus van Grinsven als Raad-en Rentmeester van het huis van Bergen op Zoom en geauthoriseerd door de Raad voor de ene helft
en
Jacobus Buijs als enige zoon en universele erfgenaam van wijlen Pieter Buijs voor de andere helft
vesten (volgens koop uit de hand te Wouw op 19 januari 1773)
Cornelia Seps, weduwe van Jacobus Rommens wonende op de Langendijk
in
13G 100R land, heide en weide op de Langendijk ontrent de galg aan de zuidzijde van ’s herenbaan
O: en Z: de heer doctor du Toij
W: ’s herenstraat
Koopsom: 400 gld

WBA: Wouw R1921, fol. 3r 


30 september 1774
Albert de Groot, borgemeester van Wouw, geauthoriseerd volgens resolutie van 3 maart 1773
vest (volgens koopcontract van 4 december 1773 te Wouw)
mr Gerard Willem Motman, drosaard van Roosendaal en Nispen
in
de landen en gronden van erve van het reeële corpus van de heerlijkheid Wouw op de Langendijk in de Neerheide aankomende en bekend onder de benaming van ’t Domburgs stedeken, te weten voor zover het reeël corpus daar nog het eigendom van heeft
koopsom: 50 gld

WBA: Wouw; R1921, fol. 27v-28r


 11 oktober 1777
Cornelis Hendrikse Bierstekers
vest
Lindert Konings
in
1e Een perceel land genaamd de Platte Weij
2e Een perceel land genaamd het Blomvelleken
Op de Langendijk, samen circa 3G
O: Pieter van Ginneken
W: Cornelis van Eekelen
Z: en N: de heer Stuurmans
Koopsom: 50 gld.

WBA: Wouw; R1921, fol. 72v


13 november 1778
de heer Caspar Eijmberts als armmeester van de Markt te Roosendaal
vest (volgens koop uit de hand van 7 november 1778)
de heer Johannes du Toij, medicinae doctor wonende te Bergen op Zoom
in
drie perceeltjes zaailand op de Langendijk (samen 1G 125R)
koopsom: 200 gld.

WBA: Wouw; R1921, fol. 81r


 23 december 1778
Monsieur Gerard van Pelt, namens zich zelf en als lasthebber van monsieur Dominicus van Opdorp, wonende te Zierikzee (volgens akte van procuratie gepasseerd voor notaris Audesluijs te Zierikzee) van 18 december 1778 en de heer Machiel de Heijma
vesten (volgens een publieke verkoping van 2 december 1778 te Roosendaal)
De heer Johannes du Toij, medicinae doctor wonende te Bergen op Zoom
in
1e Een perceel schaarbosch (3G) op de Langendijk
2e een perceel zaailand (circa 400R)
koopsom: 270 gld.

WBA: Wouw; R1921, fol. 82v


23 maart 1779
Albertus de Groot, borgemeester van Wouw, namens de gemeente Wouw
vest (volgens resolutie van 8 maart en volgens koopconditie van 20 maart 1779)
Adriaan van Vlimmeren
in
10}G land in vier percelen op de Langendijk in eigendom van de gemeente
O: ‘sherenwildert
Z: …
W: een wegje
N: ‘sherenweg
Koopsom: 80 gld

WBA; Wouw; R1921, fol. 84r


27 september 1781
Cornelis Vergouwen voor zich zelf en als voogd over de minderjarige erfgenamen van Adriaan Vergouwen, Adriaan en Jan Vergouwen, Jacobus Wagener (sic) (X Maria Vergouwen)
vesten
Bart Poppelaars
in
1e een perceel gelegen in de Neerheide zijnde de huijsacker (1G 233R)
O: ’s heren straat met het volgende perceel
Z: de halve straat
N: Hendrik Stadhouders
2e een perceel genaamd het Bosbloksken (1G 150R)
O: het voorgaande
W: het volgende
Z: het half straatje
3e een perceel land genaamd den Laguijt (1G 222R)
O: het voorgaande
W: het volgende
Z: half straatje
4e een perceel land (1G 66R)
W: het volgende
5e een perceel genaamd den Heuvelaer (1G 4R)
O: het voorgaande
W: het volgende
6e een perceel genaamd Bomenvelt (2G)
O: het voorgaande
W: halve straat
7e een perceel land (1G 237R)
O: het volgende
8e een perceel land genaamd de Groote Heuvel (1G 225R)
O: het volgende
W: het voorgaande
9e een perceel land genaamd den Hooge Blok (1G 223R)
O: het volgende
W: het vorige
10e een perceel land genaamd het Veld (1G 35R)
O: het volgende
W: het voorgaande
11e een perceel land genaamd den Grijze Blok (1G 11R)
O: het volgende
W: het voorgaande
12e een perceel zijnde boomgaard en het wijken daer tende aan (1G 286) met de huijsinge, schuur en verdere timmer daer op staande
O: ’s heren straat

W: het voorgaande
13e nog een perceel land genaamd de Grote Saar (3G 4R)
14e een perceel land genaamd Tannekenblok (2G 8R)
15e 1G land in de Heiblok
Koopsom 2460 gld

WBA: Wouw; R1921, fol. 107v-108


19 december 1781
Laurens Pels, rentmeester der geestelijke goederen van de Prins van Oranje, etc, als lasthebber (procuratie van 26 november 1781 voor notaris J.W. Schulz van Haegen) van Nicolaas Thieboel, wonende binnen de stad Dordrecht
vest (volgens koopcontract van 5 november 1781 voor schepenen van Roosendaal)
Pieter van Heijbeek
in
Eene stede land bestaande uit bos, zaai-en weiland met de huizinge, schuure en verdere timmer op de Langendijk (circa 70G), zoals deselve stede tusschen de twe wegen gelegen en met draaijboomen afgeschrooten is en het boschken ten schotboeke fol. 23 daaronder begrepen
O: de heer du Toict
Z: de Zundertsebaan
W: ’t geschei van Roosendaal
N: de straat of rijbaan
Koopsom: 4.750 gld.

WBA: Wouw; R1921, fol. 112r-112v


31 januari 1783
Anthonij van de Riet en Jan Vergouwen X Petronella van Gils, Dingeman Vissenberg als aangestelde voogd (akte van 10 juli 1781) over Stoffel en Huijbregt van Gils
vesten (volgens akte van veiling van 21 december 1782 en 4 januari 1783)
dr Joannes du Toij voor wie compareerde (met procuratie van 30 januari 1783 notaris B. van den Hagen te Bergen op Zoom) Johan Baptist Adan
in
1e een perceel land genaamd den Helm (3G 71R) op de Langendijk
O: het volgende perceel
Z: ‘sherenstraat
W: Dirk La Zooij
N: Cornelis Schoonen
2e een peerceel land (2G 266R)
O: de straat
Z: ‘sherenstraat
W: ’t voorgaande perceel
N: de koper
3e een perceel land genaamd Staartenstede (3G 288R)
O: een zoekweg
Z: de koper
W: Marijn Kerstens
N: Dielis Rommens
Koopsom: 1.050 gld

WBA: Wouw; R1921, fol. 139v-140r


2 augustus 1783
Cornelis Luijken, als lasthebber van zijn vader Christiaan Luijken,
Cornelia Blok, weduwe van Pieter Eestermans
Leendert Eestermans voor zich zelf en als voogd over Anthonij en Maria Catharina Eestermans en als lasthebber van Christiaan Eestermans
Cornelis Eestermans
Jan Govertsen Baten getrouwd met Helena Eestermans
vesten (volgens openbare verkoop voor schepenen van Roosendaal op 2, 16 en 30 juni 1783 door Jan Fercken)
Jan Govertsen Baten
in
2G land op de Langendijk
Z: en N: de heer Johan du Toij
W: de armen van Roosendaal en gemelde de heer du Toij
Koopsom: 140 gld.

WBA: Wouw R1921, fol. 156r-157r


17 augustus 1786
Daniel Blaaser, oud-borgemeester van Wouw, als lasthebber van Martin Godfrid Hofman van Hove als voogd van de weeskinderen van wijlen mr Jan Jacob Stuerman
vest (volgens koopconditie van 30 juni en 28 juli 1786)
Arnoldus Sprangers
in
1e een schaarbos (5G 56R) op de Langendijk
O: Lindert Konings en Marijnis Cornelissen van Overveld
Z: Lindert Konings
N: de heer du Toij en de erfgenamen van Michiel van Weel
2e een schaarbos (1G 110R) gelegen als voor aan de Zundertsebaan
N: Geert Jooren
Z: Niclaes Mouwen
W: Cornelis van Eekelen
O: de baan
koopsom: 301 gld

WBA: Wouw; R1921, fol. 204v-205r


21 augustus 1786
Daniel Blaases, oud-borgemeester van Wouw, als lasthebber van Martin Godfrid Hofman van Hove, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen mr Jan Jacob Stuerrman
vest (volgens publieke verkoop van 3 juni en 7 en 28 juli 1786)
Adriaen Franciscus Nieuwenboers
in
een mastbos (8G 90R) op de Langendijk
Z: Cornelis Stadhouders en anderen
W: de erfgenamen van Michiel van Weel c.s.
N: Bart Poppelaars en de heer du Toij
Koopsom: 603 gld

WBA: Wouw, R1921, pag. 205v-206r


23 augustus 1786 
de heer Casper Johan Fercken, schepen van Roosendaal en Nispen (met onderhandse akte van procuratie van 18 augustus 1786 van mr George Johannes Michiel Otgens) 
vest
Jan Fercken, secretaris en stokhouder van Roosendaal
in
een perceel schaarbos op de Langendijk, volgens het cijnsboek 3G 119R
O: een zoekweg
Z: en W: Dielis Rommens
N: ’s herenbaan

WBA: Wouw; R1921, fol. 207r


22 februari 1787
Cornelis Hendrikse Stadhouders
vest (volgens koopcontract voor schepenen van Wouw van 8 februari 1787)
Pieter Goorden
in
Een perceeltje land genaamd de Bijl (circa 1G)
O: en Z: de tweede comparant
W: de heer Thomas Willem van Hout
N: de heer Adriaen Franciscus Nieuwenboers
Koopsom: 7 gld. 10 st.

WBA: Wouw; R 1921, fol. 221r


27 februari 1788
Mr Gerrit Willem van Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en Nispen en rentmeester van de Domeinen van Stad en Land van Breda, als lasthebber van jonkheer Franciscus Claudius de Renson
vest
Anthonij Poppelaars
in een hoeve en stede land genaamd Vreedelust en het stedeke van Domburg op de Langendijk bestaande uit heren- en boerenhuizen met hof, boomgaard en huisakkker (2G 260R)
huisakker en bos (3G 74R)
zaailand (2G 112R)
land (1G 65R)
land (1G 246R)
land (1G 99r)
land (223R)
land (1G 110R)
schaar-en boombos (4G 15R)
land (1G 141R)
land (1G 160R)
land (1G 166R)
land (1G 119R)
land (1G 119R)
land (1G 133R)
schaarbos (1G 229R)
mastbos (10G 203R)
mastbos, weide en land (10G 76R)
land (1G 183R)
land (1G 34R)
land (1G 178R)
land (1G 82R)
land (1G 224R)
beukenbomenbos (1G 82R)
boombos (1G 211R)
land (1G 109R)
land en dreef (3G 192)
schaarbos (3G 192)
boombos (3G 238R)
Domburg stede (1G 225R)
schaarbos (3G 165R)
zaailand en dree (1G 116R)f
zaailand en dree (1G 108R)
zaailand en dreef (1G 121R)
land (1G 256R)
land (1G 80R)
land (2G)
alles te samen 90G 132R

WBA: Wouw; R1921, fol.243v-245r


27 februari 1788
Mr Gerrit Willem van Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en Nispen en rentmeester van de Domeinen van Stad en Land van Breda, als lasthebber van jonkheer Franciscus Claudius de Renson
vest
med. dr. Johannes du Toij
in enkele percelen op de Langendijk
een perceel schaarbos (1G 115R)
een perceel schaarbos (1G 54R)
een perceel schaarbos (2G 185R)
een perceel schaarbos (2G 103R)
Koopsom: 600 gld

WBA: Wouw; R1921, fol.245v-246r


12 augustus 1789
Geert de Wael, namens hemzelf, Adriaan de Waal als lasthebber van:zijn vader Anthonij de Waal; Simon van {Henneveld}, Raad-en rekenmeester en thesaurier generaal van het huis van Bergen op Zoom; Adriaan Raaijmakers, namens hemzelf en als lasthebber van: Jan Raaijmakers, Joos Raaijmakers, Johanna van Hooff ( weduwe van Dielis Raaijmakers),; Petronellla Vriends, Jacobus Verbraak, gehuwd met Annemie Vriends, Cornelis {P…vier}, gehuwd geweest met Jacoba Vriends en ald voogd over de minderjarige kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Pieter Vriends

vesten (volgens koopconditie van 4 juli 1789)
Wouter Obels
in
Een perceel bosland op de Langendijk genaamd het Gemeenbosch
O: de heer doctor du Toij
Z: de weduwe van Jacobus Rommens
W: Jan Scheepers
N: een zoekweg
Koopsom: 240 gld.

WBA: Wouw; R1921, fol. 270r-270v


14 december 1792
Adriaan van Vlimmeren wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
zijn behuwd zoon Marijnus Suijkerbuijk
in een huis met circa 10G land en heide daar annex in vier percelen op de Langendijk in gebruik te nemen op 1 mei 1793
Koopsom: 60 gld

WBA: Wouw; R1922, fol. 73v-74r


21 augustus 1793
Cornelia Stadhouders X Nicolaas Mouwen, wonende te Nispen
vest (volgens onderhands koopcontract van 24 juli 1793)
Jan Cornelisse Luijten, wonende te Etten
in twee percelen land (samen circa 2G) op de Langendijk
O: de straat
Z: Bart Poppelaars
W: de weduwe Cornelis van Eekelen
Koopsom: 100 gld

WBA: Wouw; R1922, fol. 84r-v


25 oktober 1793
Hendrik van Vlimmeren, landman wonende op de Langendijk
vest (volgens veiling van 6 en 20 juli 1793)
Jan Hellemons
in
1e een stede land (circa 16G) met huis, schuur en verdere timmerage, gelegen bij de Vijfhuizenhoek op de Langendijk
O: de Postbaan
Z: en N: de heide
W: de baan
2e vercijnsde heide (4½G) nu zaai-en weiland op de Langendijk
O: ‘sherenheide of de Oude Postbaan
Z: de Rijsbergsebaan
W: en N: de heide
Koopsom: 690 gld

WBA: Wouw; R1922, fol. 85r-v


9 maart 1797
Cornelia Damen wonende te Roosendaal voor zichzelf en als lasthebster van haar broeders en zusters Frans, Adriaan, Jacoba en Annemaria Damen, die samen universele erfgenamen zijn van Maria Smout, in leven echtgenote van nu wijlen Jan Cornelisse Helmons die gewoond en overleden is op de Langendijk
transporteert (door  middel van uitkoop)
aan
Hendrina van Vlimmeren, weduwe van Jan Cornelisse Helmons wonende op de Langendijk
alle roerende en onroerende goederen die de transportante met haar broeders en zusters  als erfgenamen zijn aangekomen, waarbij de transportante alle schulden betaald van de erfgenamen, behalve die van Maria Smout zal betalen, alsmede de kosten van de collaterale successie, waar tegenover staat betaling van 110 gld aan de transportante

WBA: Wouw; R1923, fol. 28r-v


2 augustus 1799
Abraham Muller van den Bos, substituut secretaris van Roosendaal en Nispen, als lasthebber (onderhandse procuratie van 16 april te Roosendaal) van Mara Lasooij
vest
(volgens publieke veiling: 27 mei en 10 juni 1799 voor schepenen van Roosendaal en Nispen)
Johan du Toij, med. dr. te Bergen op Zoom
in
1e  een perceel zaailand genaamd het Voorste Veldeke (1G 50R) op de Langendijk
O: het volgende perceel
Z:
het Lange Voor, met wal en halve waterloop
W: de heer du Toij, met wal en 2
voeten hool
2e een perceel bosland (146R) op de Langendijk
O: de heer du Toij, 2 voeten buiten het hout
Z: halve waterloop
W: het voorschreven perceel
N: de straat
W: en N: wal met 2 voeten hool
Koopsom: 220 gld

WBA: Wouw; R1923, fol. 92v-93r


2 augustus 1799
Abraham Muller van den Bos, substituut secretaris van Roosendaal en Nispen, als lasthebber (onderhandse procuratie van 16 april te Roosendaal) van Mara Lasooij
vest (volgens publieke veiling: 27 mei 1799 en 10 juni voor schepenen van Roosendaal en Nispen)
Johan du Toij, med. dr. te Bergen op Zoom
in een perceel zaailand genaamd de Lange Voor (2G) op de Langendijk
O: Cornelis Schoonen nomine uxoris, met het Cropveld zonder wal
Z: en W: Johan du Toij, W: met 2 voeten hool
N: het Voorste Veldeken
Koopsom: 380gld

WBA: Wouw; R1923, fol. 93r-v


2 augustus 1799
Abraham Muller van den Bos, substituut secretaris van Roosendaal en Nispen, als lasthebber (onderhandse procuratie van 16 april te Roosendaal) van Mara Lasooij
vest (volgens publieke veiling: 27 mei 1799 en 10 juni voor schepenen van Roosendaal en Nispen)
Johan du Toij, med. dr. te Bergen op Zoom
in een perceel zaailand genaamd Hertog Cornelisveldeken (2G 188R) op de Langendijk
O: Cornelis Schoonen, nomine uxoris en de weduwe Jan van Gils, zonder wal
Z: de straat
W: Geert Jooren
N: de heer du Toij
W: en Z: wal met 2 voeten hool
Koopsom: 340 gld

WBA: Wouw; R1923, fol. 94r-v


24 december 1800
Geert Jooren, landman wonende op de Langendijk onder Wouw
vest
1e
Adrianus Christianus van Gilse, rentmeester van de domeinen in het oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom, wonende te Roosendaal
in
een perceel land (2G 143R)
kaart: vierde hoek, no. 1
2e
een perceel heide in vierde hoek,no. 3 (2G 143R), gedeelte van IV-3 (geheel 4G 44R)
3e
een perceel land en vogelwei (1G 3R)
kaart: vierde hoek, no. 5
4e
een schaarbos (1G 215R)
kaart: vierde hoek, no. 6
5e
een perceel land (1G 42R)
kaart: vierde hoek, no. 10
6e
een perceel land (1G 200R)
kaart: vierde hoek, no. 11
7e
een perceel heide en vogelwei (1G 225R)
kaart: vierde hoek, no. 12
8e
een heiveld (1G 261R)
kaart: vier hoek, no. 15
9e
een perceel land (1G 223R)
kaart: 4e Hoek, no. 16
10e
een perceel heide en vogelwei
kaart: 4e hoek, no. 20

WBA: Wouw, R1921, fol. 119v-121r


10 juni 1801
Elisabeth van Ackeren wonende op de Langendijk onder Wouw, weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Bart Poppelaars en Engelbert Linders, landman wonende op Langdonk onder Roosendaal als door weesmeesters aangesteld voogd (akte van 20 maart 1801 voor schepenen van Wouw) over het weeskind van Bart Poppelaars, met name Willem Poppelaars, in huwelijk verwekt aan Joanna Verbeek
vesten (volgens veiling van 24 april en 1 mei 1801 gehouden op de Langendijk)
Willem Peeters wonende te Roosendaal
in
een huis, schuur en verdere timmer, hof, werf en huisakker met tien percelen zaai-en weilanden en heivelden op de Langendijk samen 30G 253R
O: en N: de publieke baan
Z: half straatje
W: de kinderen van dr Johan du Toij
op de kaart: 5e Hoek, 1e deel, no’s 29 t/m 39
Samen met het huis met land (24G 214R) belast is met een hypotheek van 1.500 gld aan de armen van Heerle (volgens schepenbrief van 9 december 1793)

WBA: Wouw; R1923, fol. 133r-134r


10 juni 1801
Elisabeth van Ackeren wonende op de Langendijk onder Wouw, weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Bart Poppelaars en Engelbert Linders, landman wonende op Langdonk onder Roosendaal als door weesmeesters aangesteld voogd (akte van 20 maart 1801 voor schepenen van Wouw) over het weeskind van Bart Poppelaars, met name Willem Poppelaars, in huwelijk verwekt aan Joanna Verbeek
vesten (volgens veiling van 24 april en 1 mei 1801 gehouden op de Langendijk)
Willem Peeters wonende te Roosendaal
in
1e een huis met land (15G 36R) in diverse percelen op de Langendijk
op de kaart: 5e Hoek, 1e deel, no’s 43 t/m 48 en 76, 80 en 81
2e land (9G 178R) op de Langendijk
op de kaart: 5e hoek, 1e deel, nrs. 53 t/m 58
Samen: 24G 214R

WBA: Wouw; R1923, fol. 134v-135v


13 juli 1801
Joannes Franciscus de Beunie, koopman, wonende te Antwerpen, voor zich zelf en als lasthebber (volgens acte van procuratie van 15 november 1793 voor schepenen van Antwerpen) van zijn broeder mr Joannes Baptista de Beunie en zusters Joanna Catharina, Maria Francisca, Maria Josepha en Maria Ludovica de Beunie, allen wonende binnen Antwerpen
vest (volgens onderhands koopcontract van 26 januari 1801)
Petrus en Adriaan Gagelmans en Jan van Rooij, allen wonende te Roosendaal
in
23G 172R schaar-en mastbos, genaamd
den Olijpot, op de Langendijk
O: de straat
W: Z: en N: het domein
Op de kaart bekend: 1e Hoek no’s 47 en 48
Koopsom: 600 gld.

WBA: Wouw; R1924, fol. 4v-5r


7 mei 1803
Petrus van Vught, wonende te Roosendaal als lasthebber (volgens acte van procuratie van 28 april 1803 te Roosendaal) van: de weeskinderen van Wouter Obels en van Maria Ruijters, weduwe van Wouter Obels in hoedanigheid van moeder en voogdesse over de vier minderjarige kinderen aan haar verwekt door Wouter Obels
vest (volgens publieke veiling van 27 januari en 17 februari 1803)
J.F. van Etten, secretaris van Roosendaal en Nispen
in
Een perceel bosland genaamd het Gemeenbosch (2G 78R) op de Langendijk
O: de erfgenamen van doctor du Toij
W: de weduwe van Jan Scheepers
Z: ten dele de erfgenamen van doctor du Toij en ten dele  Marijn Rommens
N: ten dele de weduwe Jan Scheepers en ten dele half wegje
Op de kaart bekend: 2e Hoek no. 19
Koopsom: 120 gld.
WBA: Wouw; R1924, fol. 45r-v


11 juli 1803
Johanna Konings, weduwe van Adriaan van Pul, wonende op de Langendijk
vest (volgens koopakte van 24 juni1803)
haar zoon Marijnus van Pul, wonende op de Langendijk
in
een stede land met huis en schuur en verdere timmer, hof werf en boomgaard in tien percelen (24G 82R) op de Langendijk met alle haaflijke en meubilaire goederen, akkergereedschappen, granen en vruchten te velde met uitzondering van een bed met toebehoren
Op de kaart bekend:
1e Hoek no’s 36 t/m 45
Koopsom: 500 gld.
WBA: Wouw; R1924, fol. 51v-52r


20 januari 1804
Abraham de Bosson, geauthoriseerd door Jan Cornelissen Luijten, wonende onder Etten (zoals vervat bij het koopcontract)
vest (volgens koopcontract van 22 november 1803)
Marijnis Engelen, wonende onder Roosendaal
in
Twee perceeltjes, zijnde bosland en heiveld (samen circa 2G) op de Langendijk
O: de straat
W: de weduwe van Cornelis van Eekelen
Z: Willem Peeters
Koopsom: 100 gld.

WBA: Wouw; R1924, fol. 78v-79r


16 april 1804
Helena Eestermans, weduwe van Jan Govaartse Baaten, wonende onder Steenbergen
vest (volgens koopconditie van 29 maart 1804)
Arnoldus van Gastel, landman op de Langendijk
in
een perceel zaailand (2G 289R) op de Langendijk
rondom: de kinderen van wijlen doctor du Toij
Op de kaart bekend: 2e Hoek no. 16
Koopsom: 200 gld.

WBA; Wouw; R1924, fol. 85v-86r


7 mei 1804
Jacobus Christoffel de Bruijn, wonende te Roosendaal, als lasthebber ( volgens een onderhandse akte van procuratie van 12 januari 1804) van de kinderen en erfgenamen van wijlen Matthias Godschalck, in eerste en tweede huwelijk verwekt aan Jacomina Veraart en Cornelia Rommens,
vest (volgens publieke veiling van 6 en 13 april 1804)
Cornelis, Jan en Christiaan Rommens, wonende op de Langendijk
in
1e Een stedeke lands met huis en schuur en verdere timmer (4G 90R) op de Langendijk
Op de kaart bekend: 1e Hoek no. 69
O: mevrouw de wed. Jan Fercken
W: de limiten van Roosendaal
Z: de straat
N: de kinderen van Cornelis Aarden
2e een perceeltje land (1G 34R) op de Langendijk
Op de kaart bekend 1e Hoek no. 73
O: de kinderen van wijlen de heer doctor Johan du Toij
W: mevrouw Fercken
Z: de kinderen van de weduwe van Jan Scheepers
N: Marijn Suijkerbuijk en anderen
Koopsom: 410 gld.

WBA: Wouw; R1924, fol. 87v-88v


21 november 1806
Marijn Suijkerbuijk, landman wonende onder Roosendaal
vest (volgens contract van 6 november 1806 voor commissarissen van Wouw)
Willem du Toij, medicinae doctor te Bergen op Zoom
in
225R land zijnde het oostelijk gedeelte van een perceel land op de Langendijk 1e Hoek nr 65
O: de erven van Johan du Toij c.s.
Z: de koper en mevr. Fercken
W: en N: de verkoper
Koopcontract: 21 november 1806
Koopsom: 50 gld

WBA: Wouw; R1924; fol. 184r


24 augustus 1807
Cornelis Konings en Wilhelmina Konings X Adriaan Veraart wonende op de Langendijk, beiden voorkinderen van wijlen Petronella van Beek aan haar verwekt door Leendert Konings
vesten (volgens akte van uitkoop)
Laurijs Goorden, wonende onder Kruisland, in hoedanigheid als voogd over de minderjarige Leendert Goorden, zijnde een kind van voornoemde Petronella van Beek aan haar verwekt door Pieter Goorden ten behoeve van de minderjarige
in
⅓ part van zaai-en weiland en heiveld (14G 144R)
Op de kaart bekend: 5e Hoek nos. 88, 96, 98, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 en 126 met het huis en verdere timmer daarop staand, gequoteerd no. 28.
Waarvan de resteerende 2/3 parten den voornoemden minderjarige Leendert Goorden als universeele erfgenaam ab intestato van zijner vader Pieter Goorden en mede erfgenaam der {eerder} genoemde Petronella van Beek competeren omme bij denselve van huide aan in eigendom te worden aanvaerd en ’t gebruik na ’t expireeren van de termijn van huure die Adriaen van Dorst daaraan is hebbende, de huurpenningen van deze en volgende jaren worden gelaten ten profijte van de getransporteerden in zijne kwaliteit
Koopsom: 260 gld.

WBA: Wouw R1924, fol. 204r-205r


5 sprokkelmaand 1810 (= 5 februari 1810)
Compareerden
1e Adriaan en Willem Rommens, wonende te Roosendaal, ter eenre
en
2e Cornelis, Jan en Christiaan Rommens, wonende op de Langendijk, ter andere
Allen als kinderen en erfgenamen ab intestato van Maria van Rijen, weduwe van Dielis Rommens, gewoond hebbende op de Langendijk en overleden op 17 slachtmaand 1809 (=17 november 1809)
De eerste comparanten
vesten (na exhibitie van het permissie billet tot scheiding der nalatenschap van gemelde hunne moeder waarbij blijkt dat de successie vandelfde valt in de bepaalde uitzonderingen bij ordonnantie op het middel bepaald, afgegeven en getekend binnen deze dorpe door A. de Bosson als gekwalificeerde tot de directie over de invordering der belasting op het recht van collaterale successie 16 november 1809) de tweede comparanten
in
2/5 part van
1e eene boerenwoning, schuur en verdere timmer, hof, werf en land (1G 216R)
op de kaart bekend: 3e Hoek no. 43
2e een perceel zaailand (2G 189R)
op de kaart bekend
: 3e Hoek no. 46
3e een perceeltje weiland (1G 140R)
op de kaart bekend: 3e Hoek no. 49
4e een perceeltje zaailand (296R)
op de kaart bekend: 1e Hoek no. 71
en 5e nog een perceel zaailand (circa 5G) onder Roosendaal
en 2/5 part van alle roerende goederen
Koopsom: 200 gld.

WBA: Wouw; R1924, fol. 253v-255r