Y-Chromosoom analyse

Mijn Y-chromosoom profiel op basis van 38 merkers:

Y-chromosoom analyse van Edward Boeren en Paul Janssens. Uit privacy overwegingen niet zichtbaar.

De Y-chromosoom analyse toont op basis van 38 merkers een genetische afstand van 2 met iemand, met een andere achternaam, namelijk Paul Janssens. Dit betekent dat er in de periode 1500-1900 een gezamenlijk voorvader in manlijke lijn moet zijn van Paul Janssen en ikzelf. Door middel van geschreven bronnen zou je die gezamenlijke voorvader moeten kunnen opsporen. Tot op heden is dat niet gelukt. De stamboom Boeren waar ik toe behoor, en die terug gaat tot circa 1550, vind je in het boek Grenzeloze Genealogie (red. J. Bastiaensen, 2012), pag. 252-338. Mijn rechtstreekse afstamming langs manlijke lijn is beschreven in DNA Brabant (redactie M. van den Cloot) 2010, pag. 121-122. De afstamming in rechte manlijke lijn van Paul Janssens staat in diezelfde publicatie op pagina 184. In die publicatie omvat de stamreeks van Paul Janssens vijf generaties met als stamvader Fredericus Janssens (*1798). Inmiddels hebben we daar drie generaties aan toe kunnen voegen. Deze zijn:

I Joannes Janssens, geboren tussen 1670 en 1675 (geschat), getrouwd te Bonheiden 8 april 1701 met Maria de Groof.

II Philippus Janssens, gedoopt Bonheiden 8 maart 1707. Hij is voor de eerste keer getrouwd te Mechelen 16 januari 1731 met Joanna Cornelis. Hij is hertrouwd Bonheiden 16 december 7 jan 1756 met Joanna Bovier, gedoopt te Bonheiden 16 december 1725, overleden aldaar 20 november 1800, dochter van Petrus Bovier en Joanna Franssen van Rompaij.

Uit het tweede huwelijk:

III Henricus Janssens, kleermaker, gedoopt te Sint-Katelijne-Waver 13 februari 1759, overleden te Bonheiden 22 januari 1828. Hij is voor de eerste keer getrouwd te Bonheiden 12 april 1790 met Johanna Smets (zij wordt ook wel genoemd Johanna Elisabeth Smits), gedoopt te Bonheiden 24 februari 1757, overleden aldaar 15 thermidor XI (= 3 augustus 1803) ,dochter van Jan Smets en Catharina van den Boijenast en weduwe van Guilielmus Onsia. Henricus Janssens is hertrouwd te Bonheiden 10 januari 1811 met Elisabeth Biscop (ook Bisschofs), geboren te Onze-Lieve-VrouwWaver 15 juni 1772, overleden te Bonheiden 5 mei 1847, dochter van Ferdinand Biscop en Anna Maria Goijvaerts.

Uit het eerste huwelijk:

IV (= nr I in DNA Brabant) Fredericus Janssens, meulenaersgast, bakker en boekweitpeller, geboren te Bonheiden 23 maart 1795. Hij is getrouwd te Aartselaar 19 maart 1825 met Elisabeth Claes, geboren te Aartselaaar 21 februari 1798 35 jaar in 1835, overleden te Antwerpen 4 december 1850, dochter van Franciscus Claes en Maria Catharina Cassiers.

Mogelijk zijn er lezers van deze website die de stamreeks Janssens verder kunnen opvoeren. Graag een berichtje op genealog@gmail.com.


Noot: In eerste instantie werd door de Universiteit van Leuven een Y-chromosoom profiel bepaald op basis van 37 merkers met als resultaat dat ik één merker verschilde met deelnemer Paul Janssens. Toen een 38ste merker (DYS635) in het onderzoek werd betrokken, bleek die 38ste merker afwijkend te zijn van wat bij mij werd vastgesteld. Echter DYS635 is een relatief snel muterende merker met 4,33 mutaties per duizend.