ZZZ

Schotboek Langendijk

 

hoek-deel-perceelnummer


Thomas Willem van Hout heeft bij koop van de kinderen en erfgenamen van wijlen mr J.J. Stuerman in dato 28 juli 1786
1e
een perceel mastbos (1G 142R), V-I-105
een perceel land (1G 85R), V-I-104
een perceel schaarbos (1G 27R), V-I-103
een perceel (286R), V-I-102
dus te samen (4G 240R) gelegen bij elkander
O: Cornelis van Eekelen
Z: en W: doctor Joannes du Toij
N: de erfgenamen van Michiel van Weel

2e
een perceel bosland (250R), V-I-101
een perceel bosland (2G 200R), V-I-100
een perceel bosland (2G 282R), V-I-95
een perceel bosland (2G 128R), V-I-94
een perceel bosland (1G 165R), V-I-93
dus te samen (9G 123R)
Nu alle de vorenstaande percelen de heer Albertus Leonardus Fercken no 15 bij deling gepasseerd voor de notaris J.J. Bosschart te Roosendaal dato 1 september 1808

fol. 80r


Adriaan Franciscus Nieuwenboers heeft bij koop van de kinderen en erfgenamen van mr Jan Jacob Stuerman de dato 28 juli 1786
een perceel bosland (8G 90R), V-I-97

Z: Cornelis Stadhouders, Leendert Konings en Cornelis van Eekelen
W: de erfgenamen Michiel van Weel en mr. Gerard Willem Motman
N: Bart Poppelaars en dr du Toij

fol. 81r


Arnoldus Sprangers heeft bij koop van de kinderen en erfgenamen van wijlen mr. {Jan} Jacob Stuerman de dato 28 juli 1786 
1e
een perceel bosland (5G 56R), V-I-87
O: Geert Jooren: Leendert Konings en Marijnis Cornelissen van Overveld
Z: Leendert Konings
N: Joannes du Toij en de erfgenamen van Michiel van Weel
2e
een perceel bosland (1G 110R) gelegen aan de Zundertse Baan, V-I-41

N: Geert Jooren
Z: Nicolaas Mouwen
W: Cornelis van Eekelen

fol. 82r


Maria Cools heeft uit den schoote van haar vader Cornelis Kools fo. 34 bij onderhandse deling met haaren beijede susters en behuwd suster gepasseerd den 22 augustus 1795
1e
Een huis, schuur, buitenschuur, wagenhuis en bakkeet  genaamd het Oudhuis met de hov, werv, en een mastboschje daar annex gtoot in erve omtrent 4G 200R belend ten
O: eigen erve
W: en Z: de weg
N: Gabriel Kools
2e
Een perceel land genaamd den Oudenhov, groot omtrent 1G, belend ten:
O: eigen erve, heg hieraan
Z: en W: eigen
N: Gabriel Kools
3e
Een perceel lands neevens den ouden hov, groot omtrent 200R, belend ten
O: Z: en W: eigen erve, hegge hieraan
N: Gabriel Kools
4e
Een perceel lands genaamd het Grootveld, groot omtrent 3G 220R belend ten
O: eigen erve
W: Cornelis Engelen, heg en hool hieraan
Z: Andries van Gastel
N: eigen erve
5e
Twee perceelen lands genaamd de Lange Waaje en Plukbosch groot te samen ruim 3G 150R belend ten
O: eigen erve
Z: Cornelis Engelen, heg en hool hieraan
W: en N: eigen
6e
Een perceeltje lands genaamd het Peeveldeke groot omtrent ½G belend ten:
O: Z: en W: eigen ordre
N: halv straatje
7e
Een perceeltje weiland groot omtrent 200R belend rondom eigen erve, een rijweg ten noorden hieraan.
8e
Een perceel genaamd den Platte weij groot omtrent 1G 250R belend ten
O: Gabriel Kools, zonder heg
Z: en W: eigen erve
N: Gabriel Kools
9e
En eindelijk twee perceelen lands genaamd [de Polders] groot ruim 3G belend ten
O: een waterloop
Z: de marquis van B(ergen) op Zoom, heg en hool hieraan
W: Cornelis Engelen, heg en hool hier aan
N: Gabriel Kools, heg hier aan

fol. 83v-84r


Gabriel Kools heeft uyt den schoote van zijnen vader Cornelis Kools, hiervoor fol. 34 bij onderhandse deelinge met zijne zusters en behoud zuster aengegaan en gepasseerd den 22 augustus 1795
1e
Een huis, achterhuis, schaapskooi; hof en erf (circa 400R)
O: eijgen erve
W: de straat
N: een waterloop
Z: Maria Kools
2e
Een perceel land genaamd het Eerste Veld (circa 2G)
O: W: en N: eigen erve
Z: Maria Kools
3e
Een perceel land genaamd het Tweede Veld(circa 2G)
O: W: en N: eigen erf
Z: halve weg
4e
Een perceel land genaamd het Voorste Akkerske (circa 1G)
O: W: en N: eigen erf
Z: Maria Kools, de [straatkant] hier aan
5e
vier percelen aan malkanderen gelegen samen circa 5G genaamd Bievelleke, Paardeweiken, Agterste Akkerske en Sauvegard respectiva
O: Z: en W: eigen erf
N: de vaart
6e
een mastbosje (circa 1G)

fol. 84v


Petrus en Adrianus Gagelmans en Jan van Rooij hebben uit de schoote van de heren Beunie en susters hier voren fol. 47 recto bij erfdom dato 13 juli 1801 schaar en mastbos (23G 172R) genaamd den Olijpot
belendend: ter eersten de straat 

W: Z: en N: het domein
op de kaart: 1e Hoek, no’s 47 en 48

fol. 85r


Leendert Goorden heeft uijt hoofde van zijnen vader Pieter Goorden en als erfgenaam van wijlen zijnen moeder Petronella van Beek laatst weduwe van Pieter Goorden ⅔ en bij transport van zijnen broeder en zuster van halve bedde Cornelis en Wilhelmina Koningh gepasseerd ter secretarije van Wouw de 24 augustus 1807 het resterende ⅓ in de goederen gestaan hebbende ten name van de gemelde zijn moeder hier voren fo. 60r en vso bestaande in 14G 114R zaai-en weilanden en heivelden met het huisje en verdere timmer
op de kaart: 5e Hoek nrs. 88, 96, 98, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 en 126

fol. 88r


Cornelis, Jan en Christiaan Rommens hebben uit den mast van Mattheus Godschalk fo. 62 bij veste van 7 mei 1804
1e
Een stedeke lands met de huijzinge, schuure en verdere timmer daar op staande groot 4G 90R 
O: mevrouw de weduwe van de heer secretaris Jan Fercken
W: de limiten van Roosendaal
Z: de straat en de kinderen Cornelis Aarden
kaart: 1e Hoek, no. 64
2e
Item een perceeltje land gelegen als voor groot 1G 34R 
O: de kinderen van wijlen doctor du Toij
W: mevr. Fercken
Z: gemelde kinderen en de weduwe Jan Scheepers
N: Marijn Suijkerbuijk en andere
kaart: 1e Hoek, no. 73

Habet doctor Willem du Toij fol. 61 verso

Cornelis, Jan en Christiaan Rommens hebben uijt den schoote van hunne moeder Maria van Rijen in leven weduwe van Dielis Rommens fo. 61 verso als erfgenamen van dezelve 3/5 parten en bij sessie van transport van hunne broeders Adriaan en Willem Rommens gepasseerd voor schepenen van Wouw 5 sprokkelmaand 1810 resterende 2/5 parten en dus over het geheel
1e een boerenwoning, schuur en verdere timmer, hof, werf en land te samen (1G 216R)
kaart: 3e Hoek, no. 13 (controleren moet zijn 24?)
2e een perceel zaailand (2G 189R)
kaart: 3e Hoek, no. 46
3e een perceeltje weiland (1G 140R)
kaart: 3e Hoek, no. 49

4e een perceeltje zaailand (296R)
kaart: 
1e Hoek, no. 71

fol. 89r-v


Arnoldus van Gastel heeft bij veste dato 16 april 1804 van Helena Eestermans weduwe Jan Goversse Baten van hier voor fol.9
Een perceel zaailand ( 2G 289R) 
kaart: 2e Hoek, no. 16
rondom: de kinderen van doctor Johan du Toij

Dezelfde A. van Gastel als in huwelijk hebbende Petronella Brouwers, heeft uit zijn vrouwe vader Joris Brouwers hier voren fo. 71vso bij onderhandse deling met de verdere erfgenamen van gemelde Joris brouwers gepasseerd en getekend te Rosendaal 28 december 1810
1e de onverdeelde helft van een huis, schuur, wagenhuis, bakkeet en verdere timmeragie met de werf  (geheel 150 Roeden)
O: Z: en N: eigen erve
W: de straat
kaart: 6e Hoek, no. 20
2e een perceel zaailand genaamd de Punt  (3G 3R)

kaart: 6e Hk, no. 12
met nog de helft van het Agterste Gierbos (de helft 2G 115½R)
kaart: 6e Hk, no. 16
zijnde nu een perceel (samen 5G 118½R)
O: Z: de heide
W: eigen erf
N: de Zundertsebaan
3e een perceel zaailand genaamd de Sluis (1G 240R)
kaart: 6e Hk, no. 18
met nog 2G 60R genaamd de Hoge Braak
kaart: 6e Hk, no. 19 nu een perceel genaamd het Steke (geheel 4G)
O: Adriaan Brouwers
Z: de heide
W: de vaart
N: Adriaan  Brouwers en eigen erve
4e de noordhelft van den huisakker (1G 56R)
kaart: 6e Hk, no. 20
met nog 5G 228R alnd en annex te vooren bekend in vier parcelen
kaart: 6e Hk, no. 21, 22, 23 en 24 genaamd den Bogert, den Turf, het Veld aan de Dreef en de Meten zijnde nu allen een perceel (geheel 7G 42R)
O: Adriaan Brouwers
Z: eigen erve
W: de vaart
N: het dreefje
5e een perceel land genaamd de Twe Gemeten (2G 182R)
kaart: 6e Hk, no. 62
O: en N: Adriaan Brouwers
Z: het dreefje
W: de weduwe G. van Agtmael
6e een perceel genaamd de Put (1G 267R)
kaart: 6e Hk, no. 69
O: Adriaan Brouwers
Z: eige erve
W: de vaart
N: de weduwe G. van Agtmaal
7e een perceel zaailand te vorens vijf percelen genaamd de velden aan de Vaart (geheel 9G 209R)
kaart: 7e Hk, no’s 34, 35, 36, 37 en 38 
O: de vaart
Z: en W: hof, dreefje tegens A. Schrauwen
N: de straat
8e de onverdeelde helft van 4G heiveld bekend in den …. (sic) Hoek …(sic)  deel sub no. …(sic)
komende:
O: Z: en W: Adriaan Brouwers
N: de weduwe G. van Agtmaal
9e de onverdeelde helft van 2G 103R heiveld gelegen in en genaamd de {Bunsbossen}
kaart: 6e Hoek no. 74 komende rondom de weduwe G. van Agtmaal

10e de onverdeelde helft van 283R heiveld
kaart: .. Hk, 83
O: de weduwe G. van Agtmael
Z: Adriaan Brouwers
W: het waterloopje
N: Dinoisius Schrauwen
11e de onverdeelde helft van 1G 49R heiveld
kaart: .. Hk, no. 77
Z: en N: de Warande G. van Agtmaal
O: het waterloopje
W: de limiten van Rosendaal
12e de onverdeelde helft van 2G 190R heiveld
kaart: .. Hk, No 87 komende
O: waterloopje
W: de limiten van Rosendaal
Z: de weduwe G. van Agtmaal